Editor de continguts

Ves a la pàgina principal
« Ves enrere

Una proteïna permet detectar la recaiguda d'una greu malaltia després d'un trasplantament de ronyó

30-01-13

La Glomeruloesclerosis Focal i Segmentària Idiopàtica (GFSI) és una malaltia de causa desconeguda que no té tractament curatiu i la conseqüència última de la qual és una fallida del ronyó. El trasplantament renal és la millor solució però, en ocasions, tampoc definitiva doncs, en el 40% dels afectats, la malaltia torna a aparèixer al nou ronyó. El grup de Fisiopatologia Renal del CIBBIM- Nanomedicine del Vall d'Hebron Institut de Recerca (VHIR) i el Servei de Nefrologia de l'Hospital Universitari Vall d'Hebron han descobert una proteïna modificada –l'Apolipoproteïna A-Ib– que s'associa a les recaigudes de GFSI i que pot servir com a biomarcador predictiu per determinar en quins pacients pot tornar a aparèixer la malaltia.

Aquesta proteïna aporta una potencial eina per prendre decisions terapèutiques amb aquests malalts i s'ha descobert gràcies a un estudi multicèntric, realitzat amb tècniques proteòmiques, en el qual han participat 14 centres de trasplantament renal que integren el grup de treball GREAT (Grupo español de actualización en trasplante). La troballa s'ha publicat a  la revista American Journal of Transplantation i sembla que la presència d'aquesta proteïna en orina és indicativa de que els pacients  trasplantats comencen un procés de recaiguda. La seva detecció, en el postoperatori immediat, després d'un trasplantament renal, permet adoptar mesures terapèutiques diferents, des d'un bon principi, amb millors resultats. Per la seva aplicabilitat immediata, aquest grup acaba de transferir la patent d'aquesta proteïna.

La imatge científica mostra l'anàlisi proteòmica de l'orina de pacients GFS amb recaiguda on s'observa la Apo A-Ib (cercle). La fotografia de sota correspon a l'equip del CIBBIM-Nanomedicine del VHIR que ha intervingut en la troballa: (d'esquerra a dreta) Joan López-Hellín, Natalia Puig i Carme Cantarell.