Servei de Cirurgia Oral i Maxil·lofacial

  • Servei
  • Equip
  • Cartera
  • Pacients
  • Docència
  • Professionals
  • Recerca
  • Publicacions

 

L'especialitat de cirurgia oral i maxil·lofacial es defineix com ‘'L'especialitat medicoquirúrgica que s'ocupa de la prevenció, estudi, diagnòstic, tractament i rehabilitació de la cavitat bucal i de la cara, així com de les estructures cervicals que hi estan relacionades directa o indirectament'' .

L'activitat assistencial que desenvolupa el Servei de Cirurgia Oral i Maxil·lofacial a l'Hospital Universitari Vall d'Hebron comprèn: activitat a consultes externes, àrea quirúrgica, hospitalització i Urgències. El nostre Servei és l'únic a Catalunya que disposa d'un sistema de guàrdies de 24 hores,cosa que el converteix en un referent en la xarxa pública catalana.

L'activitat docent en totes les seves facetes: pregrau, postgrau i formació continuada, així com l'activitat investigadora són també part fonamental de la nostra activitat.

Com a característiques del Servei destaquen:

oferir una àmplia cartera de serveis.

oferir una assistència altament especialitzada mitjançant unitats funcionals multidisciplinàries per al tractament de patologies complexes com oncologia maxil·lofacial, reconstrucció microquirúrgica, base del crani i glàndules salivals.

estar constituït per un grup de professionals altament qualificats, ben cohesionat i altament motivat per fer front a patologies pròpies del terciarisme.

professionals de reconegut prestigi amb activitat i participació en societats científiques.

Contacteu amb nosaltres:

Telèfon: 93 274 61 79
Correu:
Ubicació: Hospitalització, planta 1 Àrea de Traumatologia i Rehabilitació; Consultes Externes, Mòdul C; Secretaria, planta 9 de l'Àrea General; cirurgia major ambulatòria, Parc Sanitari Pere Virgili; despatxos mèdics, planta 8 de l'Àrea General

 

 Cap del Servei

Coro Bescós

Oncologia
Glàndules salivals
Reconstrucció microquirúrgica
Noves tecnologies

 

Facultatius i facultatives adjunts

 

Daniel Malet

Oncologia
Base del crani

 

Juan Antonio Hueto

Tutor de Docència

 

Deformitats dentofacials
Noves tecnologies
Oncologia

 

Manel Saez

 

Oncologia
Traumatologia
Reconstrucció microquirúrgica

 

Jordi Pamias

Tutor de Docència

 

Oncologia
Reconstrucció microquirúrgica
Deformitats dentofacials
Noves tecnologies

 

Montserrat Munill

 

Oncologia
Glàndules salivals
Cirurgia infantil

 

 Supervisora d'Infermeria de la Planta de Maxil·lofacial

Eva Cobos Marcos

 

 

El Servei de Cirurgia Maxil·lofacial està preparat per oferir les prestacions pròpies de la cirurgia maxil·lofacial següents :

Tècniques quirúrgiques de tractament de les inclusions dentàries

Tècniques quirúrgiques per al tractament dels quists i tumors odontogènics

Tècniques quirúrgiques per al tractament d'infeccions d'origen dentari

Tractament quirúrgic de les lesions precanceroses de la cavitat oral

Tècniques quirúrgiques de la patologia de les glàndules salivals

Tècniques estàtiques i dinàmiques per a la reanimació de la paràlisi facial

Tractament i reconstrucció dels traumatismes facials

Reconstrucció de seqüeles de traumatismes facials

Tècniques quirúrgiques en oncologia orocervicofacial

Tècniques microquirúrgiques de reconstrucció orocraniofacial

Cirurgia de la base del crani 


Tractament quirúrgic dels tumors orbitaris


Cirurgia ortognàtica

Correcció de les deformitats maxil·lomandibulars i craniofacials.

Llavi i paladar fes

Patologia congènita orocervicofacial

Tècniques quirúrgiques en angiomes del territori facial

 Tècniques de reconstrucció mandibular mitjançant osteogènesi per distracció en deformitats, defectes postraumàtics i en oncologia

Tractament quirúrgic de les seqüeles faciocervicals de la patologia inflamatòria, traumàtica i tumoral

Artrocentesi de l'articulació temporomandibular

Artroscòpia de l'articulació temporomandibular

Tècniques quirúrgiques de l'articulació temporomandibular   

 

L'activitat docent es realitza en el Servei en les seves tres facetes: docència de pregrau, docència de postgrau i formació continuada.

 

Docència de pregrau

S'imparteix a la Facultat de Medicina de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) en el segon cicle de la llicenciatura de medicina, dins de l'assignatura de patologia quirúrgica.

 

Docència de postgrau

Programa de formació per a metges interns residents (MIR) Programa teoricopràctic de 5 anys de durada establert sobre les bases del Programa de formació de la Comissió Nacional de l'Especialitat i el Programa específic de formació de residents de la Comissió de Docència de l'Hospital  Universitari Vall d'Hebron

Direcció de tesines i tesis doctorals

Màsters i cursos de postgrau

 

Assistència i participació en cursos de formació d'àmbit nacional i internacional.

Contribució científica en articles, llibres de text, i guies en relació amb l'especialitat.

Estades en centres estrangers per a l'aprenentatge i perfeccionament d'alguna tècnica concreta i noves tecnologies

Preparació per a l'obtenció del grau de board europeu de cirurgia oral i maxil·lofacial.


Cursos

Curs de Microcirurgia Experimental

 

Sessions

 Sessions setmanals

Sessions clíniques. Dilluns a les 08.00 h

Sessions organitzatives. Dimecres a les 08.00 h

Sessions monogràfiques d'avenços de l'especialitat. Dijous a les 08.00 h

Sessions del Comitè de Tumors. Divendres a les 08.00 h

Sessions mensuals. Dimarts a les 08.00 h

Sessions bibliogràfiques

Sessions de morbimortalitat

 

L'activitat investigadora del Servei de Cirurgia Maxil·lofacial consisteix en la participació en diversos projectes, fonamentalment en relació amb  noves tecnologies, microcirurgia reconstructiva i càncer.

 

Projecte: Robòtica i cirurgia craniofacial

L'objectiu d'aquest projecte és la investigació i desenvolupament de tecnologies d'informació, imatge i robòtica en cirurgia craniofacial mitjançant 3 línies d'investigació.

Robòtica: dirigida pel Dr. Juan Antonio Hueto de l'HUVH en col·laboració amb el Departament d'Enginyeria de Sistemes, Automàtica i Informàtica Industrial (ESAII), Universitat Politècnica de Catalunya (UPC).

Tecnologia de la imatge i realitat virtual: dirigida pel Dr. Juan Antonio Hueto de l'HUVH en col·laboració amb el Departament de Llenguatges i Sistemes Informàtics de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC).

Microcirurgia vascular en animal d'experimentació. Dirigida per la Dra. M.S. Bescós en col·laboració amb Dr. Pamias, Dr. Sáez, i Dra.Munill      

 

Assajos clínics en col·laboració amb Oncologia

Ad5CMV-p53 T-201: Estudio de fase II, randomizado, abierto y multicéntrico, de evaluación de la eficacia y la seguridad de dos regímenes terapéuticos de Ad5CMV-p53 administrado mediante inyecciones intratumorales en 78 pacientes con carcinoma epidermoide de cabeza y cuello (CECC) recidivantePI: Dr. del Campo.

20040235: Estudio de búsqueda de dosis, abierto y multicéntrico, para evaluar la seguridad y tolerabilidad de AMG706, panitumumab y una combinación de AMG 706 + panitumumab cuando se administra con quimioterapia de inducción (QI) y/o quimio-radioterapia (QRT) en el tratamiento de sujetos con carcinoma de células escamosas loco-    regionalmente avanzado de cabeza y cuello (SCCHN). PI: Dr. del Campo.

EGF104334 : Estudio fase II, multicéntrico, aleatorizado, simple ciego y controlado con placebo, de lapatinib en pacientes con carcinoma epidermoide de cabeza y cuello localmente avanzado. PI: Dr. del Campo.

VB4-845-01-IIIA: Estudio confirmatorio terapéutico aleatorizado y multicéntrico para evaluar la eficacia y la seguridad de ProxiniumTM más el mejor cuidado paliativo, frente al mejor cuidado paliativo exclusivo en pacientes con carcinoma escamocelular de cabeza y cuello avanzado que han recibido al menos un régimen antineoplásico de tratamiento para la enfermedad avanzada. PI: Dr. del Campo.

BP22350: Estudio multicéntrico, exploratorio, abierto, para investigar la farmacodinamia de RO5083945, un anticuerpo monoclonal humano antagonista del receptor del factor de crecimiento epidérmico (EGFR), en comparación con cetuximab en pacientes con carcinoma escamoso de cabeza y cuello operable. PI: Dr. del Campo.

Projecte de recerca: Desarrollo clínico de biomarcadores de la vía de señalización Sonic Hedgehog como soporte al desarrollo clínico de inhibidores de la misma PI: Dr. del Campo.

 

Preoperative induction chemotherapy followed by concurrent chemoradiotherapy in advanced carcinoma of the oral cavity and oropharynx.

Giralt JL, González J, del Campo JM, Maldonado J, Sanz X, Pamias J, Eraso A, Bescós S, Raspall G.

Cancer. 2000 Sep 1;89(5):939-45.

PMID: 10964322

 

Preoperative simultaneous chemoradiotherapy in locally advanced cancer of the oral cavity and oropharynx.

del Campo JM, Felip E, Giralt J, Raspall G, Bescós S, Casado S, Maldonado X.

Am J Clin Oncol. 1997 Feb;20(1):97-100.

PMID: 9020299

 

Perineural spread of epidermoid carcinoma in the infraorbital nerve: case report.

Arcas A, Bescós S, Raspall G, Capellades J.

J Oral Maxillofac Surg. 1996 Apr;54(4):520-2. No abstract available.

PMID: 8600273

 

Merkel cell tumor: report of case.

Arcas A, Bescós S, Hueto JA, Raspall G.

J Oral Maxillofac Surg. 1995 Oct;53(10):1200-3. No abstract available

 

Complicaciones quirúrgicas de la cirugía ortognática: presentación de tres casos y revisión de la literatura    

Madrid JAH, Santamaria JG. . Rev Esp Cir Oral Maxilofac. 2011. doi:10.1016/j.maxilo.2011.09.009

Pansinusitis y afectación intracraneal por implante dental

Rubio-Palau J, et al.

Rev Esp Cir Oral Maxilofac. 2011. doi:10.1016/j.maxilo.2011.07.004