Notícies

« Ves enrere

Sol·licitud de reedició de la targeta sanitària individual

28 de febrer

Sol·licitud de reedició de la targeta sanitària individual

L’1 de març de 2014 entra en vigor la taxa per a l’emissió de la reedició de la TSI prevista a la Llei 2/2014, de 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic. L’import de la taxa és de 7 € i s’haurà d’abonar en el moment que la persona interessada faci la sol·licitud de reedició.

 

En quins casos s’haurà d’abonar aquest taxa? 

La taxa s’haurà d’abonar en cas de sol·licitar la reedició de la TSI per:

Pèrdua

Robatori

Deteriorament o no funcionament de la banda magnètica

Canvi en el nivell assistencial

Queden exemptes del pagament de la taxa:

Les reedicions per rectificació i canvi de les dades que consten a la TSI i que afecten al CIP, és a dir, cognoms, sexe i/o data de naixement

Les renovacions periòdiques que gestiona i promou l’Administració

Disposeu de més informació a:

Servei Català de la Salut 

Duplicat TSI (castellà)

Duplicat TSI (català)