Àrees

L'Hospital Universitari Vall d'Hebron està estructurat en tres grans àrees assistencials: Àrea General, Àrea Maternoinfantil i Àrea de Traumatologia i Rehabilitació. Al Parc Sanitari Pere Virgili, situat en un recinte proper, hi ha la Unitat de Cirurgia sense Ingrés, alhora, l'Hospital estén la seva activitat a diferents Centres d'atenció primària (CAP) del territori.
 
El complex hospitalari engloba pràcticament totes les especialitats mèdiques i quirúrgiques i disposa de les modalitats assistencials i de les cures d'infermeria que necessita per a la seva cobertura, així com serveis clínics i unitats clíniques de suport, centres docents universitaris, empreses públiques de serveis sanitaris, centres d'investigació, laboratoris i altres instal·lacions que completen l'activitat assistencial de l'Hospital.

 

 Àrea General

 Àrea de Traumatologia i Rehabilitació

 Àrea Maternoinfantil

Serveis Clínics Centrals