Èbola

La malaltia d’Ebola està causada per un virus que generalment, es presenta en forma de brots epidèmics i que té una elevada letalitat. És una malaltia que comença de forma brusca amb febre, dolor muscular, debilitat, maldecap i mal de coll, seguit de vòmits, diarrea, fallada renal i hepàtica, i símptomes hemorràgics. La infecció té un període d’incubació de fins a 21 dies, el que fa que una persona exposada, passat aquest període no tingui risc que li aparegui la malaltia.

Els mitjans de transmissió principal són el contacte directe de mucoses o pell no intacte, amb sang, secrecions, teixits, òrgans o altres fluids corporals de persones vives o mortes infectades, o per contacte directe amb objectes contaminats amb fluids corporals dels pacients. La transmissió per via respiratòria no està descrita.

Les persones que tenen un major risc d’infecció són els familiars i els treballadors de la salut i altres persones properes a persones malaltes. Les persones sense símptomes, no transmeten la malaltia.

Tot i que a nivell epidemiològic, la probabilitat de que arribi un cas és baixa, els Departament de Salut ha desplegat els protocols d’actuació per tal de garantir-ne la detecció i diagnòstic precoç, a fi de poder adoptar de manera immediata les mesures de control adequades per evitar l’aparició de casos secundaris.

Seguint les indicacions del Departament de Salut, a l’Hospital Universitari Vall d’Hebron s’ha elaborat un protocol intern d’actuació pels professionals que inclou les recomanacions, circuits de detecció, gestió de trasllats, informació i formació del personal.

Us informem que el centre de referència pel tractament d’aquesta malaltia es l’Hospital Clinic, per això i de conformitat amb les directrius establertes per l’Agència de Salut Pública, es derivarien a l’Hospital Clínic tots els malalts sospitosos d’aquesta malaltia.

Per a qualsevol dubte que tingueu sobre possibles símptomes de la malaltia, podeu trucar al telèfon 061.

Per a qualsevol ampliació d’aquesta informació, podeu consultar els enllaços següents:

L'ús d'equips de protecció individual per a l’atenció de pacients amb sospita d’Ebola

Canal Salut del Departament de Salut

Agència de Salut Pública de Catalunya