Codi ètic

L'Hospital Universitari Vall d'Hebron, com a hospital de la corporació Institut Català de la Salut, es regeix pel seu Codi ètic.

El Codi ètic de l'ICS és una eina que dóna a conèixer el tipus d'organització que vol ser en coherència amb la missió i visió. Des de l'ètica proposa els valors i ideals que es tradueixen en comportaments, decisions i responsabilitats.

El Codi ètic orienta sobre la manera de fer i la relació entre els i les professionals, amb la ciutadania, amb altres organitzacions i amb la societat en general, sobretot en moments d'incertesa. En cap cas és un instrument de control.

És el Codi de la institució, conciliable amb tots els codis professionals i deontològics i del personal que en forma part.