Consultes externes

A les consultes externes es realitza l'activitat de tipus ambulatori: visites, proves, tractaments als hospitals de dia, Rx, etc.S'hi pot accedir de diferents maneres:

Per sol·licitud del vostre metge o metgessa de capçalera

Des del mateix Hospital (Urgències, hospitalització o consultes externes)

Des d'altres hospitals

Aspectes que cal tenir en compte quan hagueu de venir a les consultes externes de l'Hospital

Recordeu portar el dia de la visita les analítiques, radiografies o qualsevol resultat d'exploració complementària. Sempre que vingueu a les consultes externes, cal que porteu la targeta sanitària i que confirmeu la vostra assistència a qualsevol de les pantalles d'admissió que trobareu en diferents punts de les àrees dels consultoris o gabinets per a proves.

En el cas de canvi de domicili o telèfon feu-nos-ho saber, per tal de tenir les vostres dades actualitzades.

Si heu de programar, anul·lar o reprogramar qualsevol visita, és molt important fer-ho amb suficient antelació, a fi que una altra persona pugui ser atesa. Per programar, anular o reprogramar, ho podeu fer:

 

Personalment: al consultori on us visiten o al centre d'atenció primària (si viviu a l'àrea d'influència de l'Hospital, SAP Muntanya)

Correu electrònic: ccee@vhebron.net

Telèfon 902 119 049. També podeu demanar que us posin amb el punt de programació del Servei on us visiten als telèfons 93 489 30 00 / 274 60 00.

Per a primeres visites o proves sol·licitades des d'altres centres

L'accés a una primera visita o prova a l'Hospital, depèn de la vostra situació:

Pacients de l'àrea de referència: SAP Muntanya

Us donaran dia i hora per a la prova o visita al mateix centre d'atenció primària, centre especialitzat o PASSIR o bé un cop feta la sol·licitud, rebreu un avís de citació.

Pacients de fora de l'àrea de referència

El vostre metge o metgessa haurà d'enviar la sol·licitud de visita a l'Hospital, un especialista la revisarà i us enviarem l'avís de citació. En el cas que la sol·licitud no sigui acceptada, enviarem una notificació al vostre metge o metgessa en què s'expliquen els motius pels quals no ha estat admesa.

Pacients d'altres comunitats autònomes

Els i les pacients d'altres comunitats autònomes podran accedir a l'Hospital mitjançant els circuits d'atenció de pacients a diferents comunitats autònomes establerts a la comunitat a què pertanyen

Pacients estrangers

Els i les pacients comunitaris hauran de portar la targeta sanitària europea.

Els i les pacients extracomunitaris hauran de seguir els circuits establerts en els convenis internacionals vigents.

Per a visites o proves complementàries posteriors

No us oblideu de passar per la Secretaria de Programació quan sortiu de la consulta. D'aquesta manera, evitareu tornar a venir o telefonar per demanar dia i hora de visita.

El dia de la consulta recordeu-vos de portar la targeta de programació i les proves que tingueu.