Docència

 

Al Campus Hospitalari Vall d'Hebron generem, transformem i transmetem coneixement en tots els àmbits de les ciències de la salut.

Entenem la docència con un eix estratègic del sistema sanitari, que ha d'anar orientada a millorar l'assistència i la seva qualitat. Volem contribuir a formar professionals compromesos amb la societat, acollidors amb els i les pacients, regits pels principis ètics i deontològics, actius en recerca, innovadors i experts.

Sabem que el coneixement creix quan es comparteix i això ha determinat la nostra història docent. Participem en el programa de formació sanitària especialitzada des de les seves primeres convocatòries a finals dels anys 60 i som un dels hospitals universitaris de la Universitat Autònoma de Barcelona des de 1971. Mantenim, a més, acords amb altres universitats o centres docents externs per desenvolupar pràctiques o activitats específiques.

La nostra vocació està reconeguda per un gran nombre d'estudiants de formació professional, universitaris de grau o postgrau, professionals en formació especialitzada o continuada que cada any participen en activitats formatives al nostre entorn.

 

Missió docent: som un hospital formador, que considera la docència, l'assistència i la recerca tres branques inseparables de la mateixa missió.

Formem especialistes en ciències de la salut en la majoria de camps. Participem en la formació d'estudiants de grau mig i superior, universitaris de grau i postgrau i oferim formació continuada tant a professionals interns com externs.

 

Visió docent: volem ser líders per la qualitat de la nostra formació, apostant per la innovació en metodologia i gestió de la docència i cercant l'excel·lència.

Volem que els professionals formats a Vall d'Hebron siguin coneguts per la seva expertesa i els seus valors professionals, per la seva capacitat d'innovació i de lideratge, i el seu compromís amb les persones.

 

Línies estratègiques

 Ens orientem cap a resultats, mantenint la nostra capacitat de lideratge i  cercant els recursos suficients per desplegar l'estratègia.

 Cerquem la satisfacció dels residents i de la resta de professionals en formació amb el seu aprenentatge, en el millor àmbit formatiu.

 Tenim una política de coordinació i cooperació en docència, oberta i que reforça els nostres objectius.

 Definim un model de formació integral que considera tots els àmbits competencials.

 Promovem la innovació i la qualitat docent.

 Donem valor al rol docent dintre de l'organització.

 Afavorim la comunicació, la coordinació i la cooperació entre tots els nivells formatius que coexisteixen a l'Hospital.