Drets i deures

Pel que fa als drets i deures de la ciutadania en relació amb la salut i l'assistència sanitària, l'Hospital Universitari Vall d'Hebron adopta els drets recollits en els documents següents: 

Carta de drets i deures dels ciutadans en relació amb la salut i l'atenció sanitària  (document sencer)

Carta de drets i deures de la ciutadania amb relació a la salut i l'atenció sanitària (document resumit)

 

Carta europea dels infants hospitalitzats  (versió castellana)

Els nens i nenes de l'Hospital treballen els seus drets recollits a la

Carta europea dels infants hospitalitzats