Asset Publisher

Return to Full Page
« Back

Comunicat sobre l'escola bressol de l'Hospital Universitari Vall d'Hebron

01-10-12

Comunicat sobre l'escola bressol de l'Hospital Universitari Vall d'Hebron

L'escola bressol de l'Hospital Universitari Vall d'Hebron és l'únic servei de llar d'infants per a fills de treballadors que es presta en un centre de l'Institut Català de la Salut. Cada any ha donat servei a uns 150 infants.

Fins al novembre de 2011 era un servei completament gratuït per a les famílies, que actualment paguen els àpats (5 € per àpat) i els bolquers dels nens. Tot i això, l'aportació efectuada pels pares dels nens que assisteixen a l'escola bressol no arriba a cobrir el cost real de la plaça escolar a l'escola bressol de l'Hospital, el qual ascendeix actualment a uns 982 € mensuals, import molt superior al de qualsevol llar d'infants pública o privada.

La Llei 1/2012, del 22 de febrer, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2012 (DOGC 6075, de 27.2.2012) estableix en el seu article 33 que en l'exercici 2012 no s'atorguen als empleats públics ajuts en concepte de fons d'acció social ni tampoc altres ajuts que tinguin la mateixa naturalesa i la mateixa finalitat. L'Escola Bressol de l'Hospital respon a aquest concepte i, per aquest motiu, l'Hospital, per complir la normativa, va decidir no obrir noves inscripcions per al curs 2012-2013, evitant així un greuge comparatiu amb tots els treballadors i treballadores de l'administració pública que no tenen accés al fons d'acció social.

La Direcció de l'Hospital ha intentat conciliar el compliment de les previsions legals amb el mínim perjudici possible al personal afectat per aquesta mesura i, en aquest sentit, ha acordat que els infants que actualment assisteixen a l'escola bressol podran acabar la seva estada, motiu pel qual fins a aquell moment l'escola continuarà desenvolupant la seva activitat.

S'ha de tenir en compte, d'altra banda, que en aquest escenari d'austeritat pressupostària en què actualment es troba immersa l'Administració en general, la Direcció de l'Hospital ha de centrar els seus esforços en el finançament de les activitats assistencials directes amb els i les pacients, que constitueixen l'objectiu propi i fonamental d'un hospital.

L'escola només podria convertir-se en centre docent públic si estigués subjecta a les normes generals de preinscripció i matriculació marcades per la Conselleria d'Educació. El fet que només es poguessin inscriure els fills del personal de l'Hospital era totalment incompatible amb aquesta normativa.

La inscripció en el registre de llars d'infants laborals de l'escola bressol de l'Hospital tampoc ha estat possible ja que el Departament de Treball demanava com a requisit preceptiu l'autorització administrativa de la Conselleria d'Educació.