Asset Publisher

Return to Full Page
« Back

L'Hospital Universitari Vall d'Hebron ha reciclat enguany unes 200 tones de paper i cartró

05-12-12

L'Hospital Universitari Vall d'Hebron és una organització conscient de les repercussions que les seves activitats assistencials poden tenir sobre el medi ambient i, en aquest sentit, porta a terme des de fa anys una política mediambiental que, sempre que sigui possible, intenta assolir uns nivells de qualitat fins i tot superiors als estrictament normatius. Per aconseguir-ho, és bo que professionals de l'Hospital coneguem quin és el fruit d'aquest compromís compartit i que se sàpiguen les dades que genera el reciclatge de residus al nostre Hospital.

En el que portem d'any, per exemple, ja portem reciclat 183.555 quilos de paper i cartró (dades fins el setembre de 2012). I d'aquests, 10.654 quilos eren de paper confidencial que ha seguit un itinerari de destrucció i reciclatge diferent al de la resta de material, en aplicació de la Llei de Protecció de Dades.

En aquest mateix període, el reciclatge de tòners d'impressora ja es troba situat en un 74% del que vam reciclar l'any passat (3.300 quilos, de gener a setembre d'aquest any – 4459 quilos el 2011).

Finalment també són de destacar els 15.223 quilos de plàstic i els 30.290 quilos de vidre que també han estat degudament dipositats ens els contenidors habilitats i que han deixat de ser residu d'abocador per convertir-se en material reciclat i reaprofitat.

Us recordem que a la plana web de l'Hospital hi trobareu l'apartat Vall d'Hebron Sostenible en el qual podeu ampliar informació i accedir a les planes web institucionals de l'ICS i de la Generalitat sobre aquest àmbit d'actuació.