Formació per a professionals externs

L'hospital té una amplia oferta formativa per a professionals externs en forma de:

 

 Cursos de diferents formats, durada i complexitats, seminaris i tallers als que es pot accedir a través de l'Aula Vall Hebron 

 Rotacions per a residents d'altres centres de l'estat espanyol 

 Estades formatives per a professionals procedents de centres espanyols 

 Estades formatives per a especialistes en formació de països estrangers

 

Una estada formativa és l'assistència a l'Hospital, durant un període de temps limitat i amb un programa individualitzat de formació de professionals relacionats amb les ciències de la salut, amb objecte d'incrementar els coneixements i habilitats en una determinada àrea.

Totes les estades han d'estar autoritzades per l'Hospital, i s'han de tramitar mitjançant la Direcció de Docència, no es poden acordar directament amb els serveis assistencials.

 

La gestió d'estades formatives té com a finalitat:

 

Oferir als i les professionals externs un circuit senzill i àgil per analitzar i donar resposta a les seves sol·licituds

Ordenar els fluxos de personal en formació en les àrees assistencials

Optimitzar els recursos docents de l'Hospital, facilitant la coordinació entre els diferents tipus de formació

Donar suport organitzatiu als serveis i ajudar a projectar la seva imatge docent

Proporcionar una acollida adient a les i els professionals que s'incorporen temporalment al nostre centre 

Cartera de serveis

Llegiu atentament les condicions, per saber si la nostra oferta docent satisfà les vostres necessitats.

 

 Especialistes d'hospitals de l'Estat espanyol

 Professionals d'hospitals estrangers