Hospital sense fum

Amb motiu de l'aprovació de la modificació de la Llei 28/2005, de 26 de desembre, de mesures sanitàries davant el tabaquisme i reguladora de la venda, el subministrament, el consum i la publicitat del tabac, que entrà en vigor el 2 de gener de 2011, està prohibit fumar als centres sanitaris, tant en espais coberts com a l'aire lliure.

L'Hospital Universitari Vall d'Hebron, que està acreditat per la Xarxa Catalana d'Hospitals sense Fum, pretén garantir ambients nets i lliures de fum per als usuaris i usuàries, els familiars i el personal del centre, ja que l'Hospital ha de ser un lloc on es promou la salut i es prevé la malaltia. L'Hospital, complint la seva funció sanitària, posa a disposició de les persones fumadores un clima de convivència social que afavoreix un menor consum de tabac i, fins i tot, l'abandonament de l'hàbit. Això ajuda a protegir la salut de tothom i proporciona un ambient de treball més net i segur.

Les activitats de l'Hospital sense fum inclouen:

  • Consulta de Deshabituació del Tabac per a pacients ingressats, les seves famílies i els treballadors i treballadores de l'Hospital.
  • Enquestes sobre tabaquisme i mesura del fum ambiental del tabac a edificis i exteriors
  • Celebració del Dia Mundial sense Fum (31 de maig)
  • Formació dels professionals per aconsellar i tractar els pacients que volen deixar de fumar

 

Si voleu conèixer més sobre l'Hospital sense fum, podeu consultar els apartats següents:

 Política Hospital Lliure de Fum 

 Cigarretes electròniques

 Us oferim ajut per deixar de fumar

 Formació

 Participació en congressos i jornades

 Activitats amb la comunitat

 Dia Mundial sense Tabac

 Actualitat i mitjans de comunicació

 Publicacions

 Acreditacions

 Enllaços (Xarxa Catalana d'Hospitals sense Fum i ICO)

 Memòries

 

Tornar