L'escola a l'Hospital

 

Les activitats de l'escola i la ludoteca (treballs manuals, informàtica, Internet, jocs, deures escolars, etc.) són un gran ajut per a tots els malalts hospitalitzats en edat escolar, ja que fan més agradable la seva estada i afavoreixen la seva recuperació.

 

Aula hospitalària

L'escola del nostre centre es va crear l'any 1995 com a resultat d'un conveni entre el Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i l'Institut Català de la Salut.

L'Aula hospitalària de l'HUVH va néixer per tal d'oferir atenció psicopedagògica als infants hospitalitzats.

 

L'Aula hospitalària de l'HUVH té com a objectius principals

  Atenció als nens i nenes hospitalitzats

  Continuar amb la formació de l'infant

  Suport a les famílies

 

On pots trobar-nos?

L'aula-classe està situada al tercer pis de l'Àrea Pediàtrica.

 

Quins alumnes hi poden assistir?

Alumnat d'entre 6 i 16 anys. Els i les alumnes que no poden traslladar-se són atesos als llocs on es troben hospitalitzats.

 

Horari de les classes

Les classes s'imparteixen en horari de matí.