L'Hospital en xifres

Activitat assistencial (xifres anuals)

Altes hospitalàries 

  58.493

Intervencions quirúrgiques .

  42.675

Consultes externes 

802.589

Consultes als hospitals de dia

79.188

Urgències 

193.769

Trasplantaments

229 (66% d'adults i 34% pediàtrics)

Determinacions de laboratoris

10.000.000

Dispensació de medicaments (en dosis unitàries)

3.000.000

 

Estructura

Llits totals

1.146

    Llits convencionals

964

    Llits de pacients crítics

182

Quiròfans

45

Àrees d'urgències

3

Consultoris de consultes externes

381

Punts d'atenció d'hospital de dia

98

Unitat de Cirurgia sense Ingrés

 

Quiròfans

6

Consultoris de consultes externes i cirurgia menor

5

Edificis

22
Professionals 6.621

 

Dades d'interès

Població de referència

>450.000

Pressupost

560 M€