Medicina física i rehabilitació

  • Servei
  • Equip
  • Cartera
  • Pacients
  • Docència
  • Professionals
  • Recerca
  • Publicacions

 

El Servei de Rehabilitació i Medicina Física (R&MF) de l'Hospital Universitari Vall d'Hebron és transversal i col·labora amb molts altres serveis mèdics i quirúrgics de l'Hospital. Alhora, és referent a Catalunya per a diferents processos d'alta complexitat (lesions medul·lars, dany cerebral adquirit, espina bífida, cremats) i té, a més, capacitat docent i investigadora, així com capacitat d'intervenció en tots els àmbits assistencials, cosa que garanteix el contínuum assistencial de pacients.

En el nostre Servei es realitza tractament integral i multidisciplinari als i les pacients, amb l'objectiu d'aconseguir el màxim nivell d'autonomia, capacitat funcional i qualitat de vida, tenint en compte el diagnòstic de la discapacitat i la utilització de mesures terapèutiques i ajuts tècnics destinats a corregir-la o minimitzar-la.

El Servei el componen metges/esses especialistes en R&MF, fisioterapeutes, terapeutes ocupacionals, logopedes, tècnics auxiliars en cures infermeres (TCAI), monitors/es i administratius/ives que treballen en equip, ja que aquest és el tret essencial de l'especialitat. Pel seu caràcter multidisciplinari, l'equip de rehabilitació de l'HUVH també està format per personal infermer especialitzat, tècnic ortopèdic i treballador social.

Contacteu amb nosaltres:

Telèfon: 93 489 34 94
Correu: acuxart@vhebron.net; amorales@vhebron.net
Ubicació: Planta 4. Àrea Traumatologia

 

Cap de Servei

A. Cuxart Fina

 

Caps clínics

Vacant

M. A. González Viejo 

 

Facultatius i facultatives adjunts

E. Barnola Serra

X. Buxó Masip

 A. Crespo Fresno

A. Gómez Garrido

D. Issa

 N. Jou Miralpeix

M. Melendez Plumed

Ll. Montesinos Magraner

 V. Pujol Blaya

L. Ramírez Galceran

M. L. Rigual Soler

 S. Rodríguez González

J. Sánchez Raya

E. Toro Tamargo

Ll. Torrent Beltran

M. Velasco Zarzuelo

 

 

 

  Adjunta de fisioteràpia i teràpia ocupacional

A. Ginés Puertas 

 

  Supervisor de fisioteràpia

L. Yagüe Velasco  

 

  Fisioterapeutes

G. Artasola Llinàs

J. Blanco García

F. Calle Balaña 

L. Camprubí Roca

B. Carrasco Lobo

H. Carrillo Ortega

C. Cucalon Tobalina

C. Fernández Prados

M. D. Ferraz Langarica 

L. Franco Torres

 A. Garcés Moyano

J. García Perdomo 

A. Giralt Alonso

M. Gómez Martinez

R. Guimet Villalba

B Hernández Méndez

J. A. Latorre Leal

S. López Lebrato

J. Marqués Pons

C. Martín Gonzalez

I. Martín Silva

N. Martín Sintes

A. Mayer Frutos

Y. Moreno Gallo

A. Palacios González

P. del Pino Bernadó  

B. Planas Pascual

J. Quesada García

M. Redondo Ruiz 

R. Roca Escrihuela

R. Rubio Galán

M. Sabaté López  

E. Santacreu Santacreu

S. Segura Martínez   

G. Torrents Albà  

N. Villanueva Cabezas 

 

  

  

 

 Terapeutes ocupacionals

 C. Carbajo Rodríguez

M. García Nonide

 M. Gonzalo Domínguez

 L. Grossi Garriga

G. Martinez Fernández

 E. Olalla Hernando

J. de la Rosa Cobo    

 

 Logopedes

A. Pérez Muñoz 

G. Puigfel Dalmau

T. Puignou Santallucia

E. Valles García

 

 

 

 TCAI

M. Abad Olmo

R. Caballero Díaz

 A. García Arean

J. García Navarro 

M.D. Garcia Galdeano

R. González Casado

S. Herrero Puentedura

S. Lorente Santacruz

 A. Nicolás Belda

M. Ordoñez Jiménez

R. Pastor Barredo

 C. Ramos Guerrero

A. Rojas Extremera

M. Torres Abreu

 A. Zafra Sánchez

 

 Monitors i monitores

R. de Agustín Paniego

B. Carballo Blanco

J. Cuenca Calero 

P. Lafuente Armas 

D. López López

J. Mena Ibáñez

I. Perales Martí

S.J. Torres Alcántara

J. Vidal Rosell

 

 Administratives

T. Toronger Falomir

L. Carvajal Bara

R. Martinez Marín

A. Morales

G. Noguera Ferrer

M. Olle Muriel

 

 

Osteoarticular

 Espina bífida i Síndrome de Rett en Adults

Atenció multidisciplinària des de l'etapa prenatal i durant tota la vida sense límit d'edat per la patologia congènita del tub neural. Avaluació prenatal dels embarassos amb diagnòstic de defectes del tub neural, possibilitat de cirurgia fetal per tancament del defecte del mielomeningocele intrauterí. Control integral del pacient, diferents especialistes necessaris tant en edat infantil com adulta, amb programa terapèutic en l'etapa infantil i amb projecció per a la vida adulta, per tal d'aconseguir la màxima autonomia i integració personal, social i laboral. Cirurgia ortopèdica de raquis i extremitats. Atenció en continuum assistencial per la malaltia de Rett a partir dels 18 anys en col·laboració amb l'Hospital Sant Joan de Déu.

 Rehabilitació Osteoarticular (traumatologia, ortopèdia i deformitats vertebrals)

Atenció integral i intensiva, si escau, a la patologia traumatològica, en especial el pacient politraumàtic, rehabilitació en traumatologia i processos dolorosos d'espatlles, malucs, genolls. Atenció per al procés de la pròtesi total de maluc, pròtesi total de genoll (sessió multidisciplinària informativa i pràctica de fisioteràpia preoperatòria-equip multidisciplinari: COT, anestesiologia, R&MF-fisioteràpia-teràpia ocupacional, infermeria, infermera d'enllaç i treballadora social) i de la fractura de maluc en pacients més grans de 65 anys. Tractament de fisioteràpia per telerehabilitació i tractament amb isocinèsia. Marxa nòrdica.

 Unitat d'Àlgies i Deformitats Vertebrals

Atenció específica al raquis degeneratiu artròsic i osteoporòtic i a la fractura vertebral osteoporòtica. Consulta multidisciplinària amb la Clínica del Dolor. Tractament de fisioteràpia individual i en grup. Tècniques d'infiltració i manipulació. Grups educacionals.

 

Neurorehabilitació

 Lesions Medul·lars

Atenció integral al pacient lesionat medul·lar agut i subagut. Tractament de fisioteràpia, teràpia ocupacional, reeducació esfinteriana, tractament d'infiltració amb toxina botulínica, valoració de risc de nafres, valoració de recolzament en la sedestació.

 Rehabilitació Neurològica

Atenció integral i intensiva, si escau, del pacient amb ictus, traumatisme cranial o dany cerebral adquirit, en general. Tractament de fisioteràpia, teràpia ocupacional, logopèdia, trastorns de deglució i neuropsicologia. Hospital de dia de neurorehabilitació (fisioteràpia, teràpia ocupacional, trastorns de la deglució i neurorehabilitació). Tècniques de rehabilitació amb realitat virtual. Tractament d'infiltració amb toxina botulínica.

 Rehabilitació Infantil

Atenció a pacients amb patologia neurològica de causa pre-peri o postnatal mèdica o traumàtica, muscular, tumoral o ortopèdica, cirurgia multinivell. Atenció multidisciplinària amb neonatologia, neuropediatria, neurocirurgia, cirurgia ortopèdica, nutrició i neuropsicologia. Tractament de fisioteràpia, teràpia ocupacional i neuropedagogia. Tractament d'infiltració amb toxina botulínica. Unitat de Marfan.

 

Patologies específiques

 Rehabilitació Cardiorespiratòria (en adults i infants)

Atenció de rehabilitació respiratòria amb especial èmfasi al programa per la malaltia pulmonar obstructiva crònica (MPOC), fibrosi quística, ELA, trasplantament de pulmó, rehabilitació cardíaca per la síndrome coronària aguda, insuficiència cardíaca i programa d'activitat física per la insuficiència cardíaca moderada en col.laboració amb la Regidoria de Sanitat de l'Ajuntament de Barcelona i el Servei de Cardiologia de l'Hospital. 

 Sòl Pelvià

Atenció a la incontinència urinària mixta i d'urgència, tant en home com en dona, tractament individual amb tècniques instrumentades i exercicis.

 Foniatria, Logopèdia i Trastorns de la Deglució

Única unitat de la xarxa pública a Catalunya, que dóna cobertura a tota la patologia del llenguatge, veu, parla i audició, a més dels trastorns de la deglució. Detecció precoç d'hipoacúsies infantils en nounats d'alt risc, amb la col·laboració del servei d'Otorinolaringologia (ORL) i Neurofisiologia-Potencials Evocats infantil. Control i seguiment dels nens amb hipoacúsia, prescripció d'audiòfons, relació amb CREDA i participació en el programa de rehabilitació en implants coclears amb el servei d'Otorinolaringologia (ORL). Exploració de videolaringoestroboscòpia i anàlisi instrumental de la veu.

 Rehabilitació de Cremats

Atenció integral per al pacient cremat en estreta col·laboració amb la Unitat de Cremats del Servei de Cirurgia Plàstica i Reparadora, així com per al pacient trasplantat. Tractament de fisioteràpia i teràpia ocupacional.

 Rehabilitació d'Amputats

Atenció al pacient amputat, tant d'extremitat superior com inferior, amb prescripció de la pròtesi més idònia i funcional i entrenament en la seva utilització, tant per a nens com per a adults.

 Rehabilitació en la Patologia de la Mama i Limfedema

Atenció integral de la pacient oncològica, des del moment de la intervenció quirúrgica i durant l'evolució. Tractament de fisioteràpia amb tècniques de pressoteràpia, drenatge manual limfàtic, embenatge multicapa, cinesiteràpia individual i en grup, marxa nòrdica i grup obert de seguiment. Tractament del limfedema, tant de l'extremitat superior com de l'inferior. 

 Rehabilitació de la Paràlisi Facial

Atenció a la paràlisi facial perifèrica de diferent etiologia, des de la fase aguda, amb tècniques de fisioteràpia i d'infiltració de toxina botulínica, si està indicat.

 Unitat de Rehabilitació de l'Hemofília

Atenció específica al pacient amb hemofília o coagulopatia amb control multidisciplinari i especial èmfasi a la prevenció i/o tractament de l'artropatia hemofílica.

 Rehabilitació de Trastorns de l'Equilibri

Tècniques de tractament de fisioteràpia específiques de forma individual i en grup.

 Unitat d'Avaluació amb Proves Instrumentades

Es realitzen proves funcionals respiratòries, proves d'esforç, anàlisi isocinètica, estudi de la marxa i proves vestibulars (trastorn de l'equilibri). 

 

Pràctiques mèdiques per a estudiants de medicina de 4t any

Formació d'especialistes en rehabilitació i medicina física, formació MIR: 4 metges/esses residents per promoció

Possibilitat d'estades formatives de metges/esses residents d'altres hospitals de Catalunya i de la resta de l'Estat espanyol a totes les unitats del Servei

Possibilitat d'estades de metges en formació o especialistes a totes les unitats del  Servei, tant de la resta de l'Estat com d'altres països de la Unió Europea o d'Amèrica

Conveni per a estades formatives pràctiques en fisioteràpia de pregrau, amb les escoles universitàries UAB, Gimbernat, Blanquerna i Vic

Conveni per a estades formatives pràctiques en fisioteràpia del mestratge de Tòrax de l'Escola Universitària Gimbernat


 

Sessió clínica del Servei cada dimarts a les 15.30 h. Sala d'actes de l'ATR.

Sessions clíniques. Jornades. Agenda.

 

Línia absolutament oberta per a qualsevol consulta assistencial o d'investigació, tant en la vessant mèdica global de rehabilitació com de fisioteràpia, teràpia ocupacional i logopèdia.

 

CCOX 189 0117 TARGET. Estudio de seguridad gastrointestinal, internacional, multicéntrico, estratificado, aleatorizado, a doble ciego, con doble enmascaramiento, de grupos paralelos y de 52 semanas de duración para demostrar que COX 189 (400mg od) reduce el riesgo de presentar úlceras complicadas comparado con otros AINEs (naproxeno 500mg bid) en pacientes con artrosis.  Fase III. Cuxart A, investigador principal. Pagès E, Rodríguez S, Jou N, co-investigadors. Data d'aprovació CEIC 21.09.2001, durada fins novembre 2003.

CZOL 446H2310. Estudio multinacional, multicéntrico, a doble ciego, aleatorizado, de grupos paralelos y controlado con placebo para estudiar la eficacia del ácido zoledrónico intravenoso en la prevención de fracturas osteoporóticas subsiguientes a una fractura de cadera. Fase III. Cuxart A,investigador principal. Pagès E, Rodríguez S, co-investigadors. Data d'aprovació CEIC 30.01.2004.

CATI 355A2102. estudio de cohortes abierto y multicéntrico para valorar la viabilidad, seguridad aguda, tolerabilidad y farmacocinética de 4 regímenes de Infusión Intratecal continua de ATI355 y un régimen de Inyección repetida en bolus en pacientes con lesión medular aguda parapléjicos y tetrapléjicos. Fase I. Cuxart A, investigador principal. González Viejo MA, Ramírez L, Torrent L, co-investigadors. Data d'aprovació CEIC 31.10.08

PI08/90941, AAL08/008, Projecte Europeu, Rehabilitation Game System. Cuxart A,investigador principal. Bori I, Rodríguez S, Grossi L, co-investigadors. Data d'aprovació CEIC HUVH 5.12.08. Data d'aprovació Instituto Carlos III, Madrid 13.01.09.

2009

Martín Álvarez R, Martínez Pallí L, Pagès Bolibar E, Sánchez Raya J, Parer Farell M, Payan Cruz M, García Fuentes M. Caídas, equilibrio y ejercicio. Conocer para prevenir en atención primaria. Rev Espa Geriatr Gerontol. 2006; 41:54-121.

Cuxart A. Vocational rehabilitation: The Spanish model. In Vocational Rehabilitation, C. Gobelet and F. Franchignoni. Edits. Springer-Verlag ISBN: 2-287-22609-5, France, 2006.

Iborra J, Pagès E, Cuxart A.Artroplastia de rodilla y cadera. En Manual SERMEF de Rehabilitación y Medicina Física.Coordinadores I. Sánchez Blanco y cols. Editorial Médica Panamericana, ISBN: 84-9835-114-6, Madrid 2006.

Cuxart A,Pagès E, Iborra J. La rehabilitación del paciente fracturado osteoporótico. En Fracturas Osteoporóticas.Ed. L. Fernández y A. Herrera. Medical and Marketing Communications, ISBN 84-689-7703-9, Madrid 2006.

Gómez-Garrido A, Gilpérez-Morán MC. Dolor durante la rehabilitación. En: Aliaga L, editor. Actualidad y controversias en dolor. Opinión de los expertos. Editorial Glosa. 2007; Nov:5-9.

Pagès E, Iborra J, Cuxart A. Artroplastia de cadera. Rehabilitación (Madr) 2007;41(6):280-9.

Ruiz-Eizmendi A, Gómez-Garrido A, Montesinos-Magraner Ll, Cuxart-Fina A. Tratamiento de las deformidades ortopédicas en el mielomeningocele con criterios de funcionalidad. En: Climent JM-Rodríguez-Piñero Durán M, editores. Experiencias en el manejo del paciente con problemas funcionales. Elsevier Doyma. 2008: 97-99.

González-Viejo  MA y Gómez-Garrido A. Aparatos de Marcha. En: Ramon Zambudio Periago. Prótesis, ortesis y ayudas técnicas. Elseiver Masson. 2009: 197-211.

González Viejo, MA, Sánchez Raya, J. Ortesis para las deformidades torácicas: escoliosis y cifosis. En Prótesis, Ortesis y ayudas técnicas. Ramón Zambudio. Ed. Elsevier. Barcelona, 2009.

Pagès Bolibar E, Sánchez Raya J, Simeón Aznar CP, Montesinos Magraner L, Jou Miralpeix N, Cuxart Fina A. Palmar fascitis and polyarthritis as a paraneoplasic syndrome associated with ovarian carcinoma: a case report. BMJ Case reports 2009; doi:10.1136/bcr 05.009.1899

Gómez-Garrido A, González-Viejo MA, Montesinos-Magraner Ll,. Ruiz-Eizmendi A. Aprender y enseñar en rehabilitación. Rehabilitación (Madr). 2009; 43(05) :204-10

 

2010

González-Viejo MA, Gómez-Garrido A, Fraile-Soriano R, Herráiz-Diáz A, Montesinos-Magraner L, Ruiz-Eizmendi A. Mapa de conflictos éticos intrahospitalarios en rehabilitación. Rehabilitación (Madr). 2010; 44(1):16–24.

Gómez-Garrido A, González-Viejo MA, Fraile-Soriano R, Herráiz-Diáz A. Incidencia del dolor neuropático en el lesionado medular. Rehabilitación (Madr). 2010; 44(04):199-204.

Gómez-Garrido A, González-Viejo MA. Distribución de los pacientes con lesiones medulares agudas por grupos relacionados diagnósticos. Rehabilitación (Madr). 2010; 44(04):223-229.

Gómez-Garrido A, González-Viejo MA, Ramírez-Garcerán L, Torrent.Bertran L, García-Fernández L, M. Blasco-Romero. Análisis de los factores que influyen en el gasto sanitario de los lesionados medulares agudos mediante los grupos relacionados diagnósticos. Rehabilitación (Madr). 2010; 44(04):230-235.

González-Viejo MA, Gómez-Garrido A,Arroyo-Aljaro R, Ruiz-Eizmendi A, Peret-Hernández P. Conflictos éticos en el aprendizaje de los médicos internos residentes de Medicina Física y Rehabilitación.Rehabilitación (Madr). 2010; 44(4):351–58.

Giné-Garriga M, Guerra M, Pagès E, Manini TM, Marí-Dell'Olmo M, Jiménez R, Unnithan VB. The effect of functional circuit training on balance and strength in physically frail older adults. Medicine and Science in Sports and Exercise 2010; 42 (5):105.

Bagó Granell J, Sánchez Raya J, Pérez Grueso F, Climent JM. TAPS (Trunk appareance perception scale): a new tool to evaluate subjective impression of trunk deformity in patients with idiopathic scoliosis. Scoliosis 2010, 5:6.

Giné-Garriga M, Guerra M, Pagès E, Manini TM, Jiménez R, Unnithan VB. The effect of functional circuit training on physical frailty in frail older adults: a randomized controlled trial. Journal of Aging and Physical Activity 2010; 18: 401-424.

Giné-Garriga M, Guerra M, Manini TM, Marí-Dell'olmo M, Pagès E, Unnithan VB. Measuring balance, lower extremity strength and gait in the elderly: Construct validation of an instrument. Arch Gerontol Geriatr. 2010, 51: 199-204.

Sánchez Raya J, Romero Culleres G, González Viejo, MA, Conejero Sugrañes J, Evaluación de la calidad de vida en pacientes con lesión medular comparando diferentes métodos de vaciado vesical. Actas Urol Esp 2010; 34 (6): 537-542.

Gómez Garrido A, Pleguezuelos Cobos E, Martínez Peralta S, Sualis A. Rehabilitación cardíaca en la cardiotoxicidad. A propósito de un caso. Rehabilitación (Madr). 2011: 45(1):67-70.

Ribera Canudas MV, Garcia Ameijeiras MC, Gómez Garrido A, Medel Rebollo J, Mesas Ibañez A, Martinez Ripol P. Nuestra experiencia con un programa conjunto de mejora de eficiencia en pacientes con patología de raquis. Rev Soc Esp Dolor. 2011; 18 (3): 154-160.

García Ameijeiras MC, Ribera Canudas MV, Gómez Garrido A, Medel Rebollo J, Márquez Martínez E, Buxó Masip X. Candela Custardoy A. Valoración de la satisfacción con el proceso asistencial de pacientes adultos de patología crónica de raquis. Rev Soc Esp Dolor. 2011; 18 (4): 228-234.

Navarrete ML, Knäpper J, Boemo R, Torrent Ll. Estudio piloto sobre la correccción de la parálisis facial con hilos tensores. Acta Otorrinolaringológica Española. 2011; 62 (2):161-163.

Sánchez Raya J, Bagó Granell J, Pellisé Urquiza F, Cuxart Fina A, Villanueva Leal C. Does the lower Instrumented Vertebra Have an effect on lumbar Mobility, Subjective Perception of trunk flexibility, and quality of life in patients with idiopathic scoliosis treated by spinal fusion? J. Spinal Disord Tech 2011 (0): 1-6.

Climent JM, Bagó J, Rodríguez Ruiz J, Sánchez Raya J, Mulet S, Cholbi F. Nueva estrategia para mejorar la medida de la calidad de vida en la escoliosis idiopática: adición de la dimensión de la deformidad percibida al cuestionario de la Scoliosis Research Society (SRS-22). Rehabilitación, 2011; 45 (3): 228-32.

Romero Cullerés G, Sánchez Raya J, Conejero Sugrañes J, González Viejo MA. Validation of the Spanish version of the King's Health questionnaire for evaluation quality of life related to urinary incontinence in patients with spinal cord injury. Med Clin (Barc) 2011; 137 (11): 491-4.

Pagès E, Cuxart A. Rehabilitación de las fracturas de cadera en el paciente anciano. En: Anestesia en Cirugía Ortopédica y en Traumatología. Ed. Panamericana, 2011, ISBN: 978-84-9835-321-1:255-9.