Pediatria General

  • Servei
  • Equip
  • Cartera
  • Pacients
  • Docència
  • Professionals
  • Recerca
  • Publicacions

 

La Unitat de Pediatria General ha estat un dels pilars fonamentals en l'assitència als nostres infants d'ençà la creació del nostre Hospital.

Tot i els molts canvis soferts en els darrers anys amb la subespecialització pediàtrica, la nostra Unitat continua tenint un paper molt important en l'atenció general a l'infant malalt i representa un rol aglutinador per als pacients amb múltiples patologies.

Des de la seva constitució la nostra Unitat s'ha consolidat en la seva labor assistencial i docent .

Els i les pediatres d'aquesta Unitat són responsables de l'assistència a la gran majoria de la patologia pediàtrica aguda, i mantenen una estreta relació amb les diferents subespecialitats.

A les consultes externes realitzem el seguiment clínic dels nostres pacients ingressats i som responsables de la Unitat d'Episodis Aparentment Letals.

Els i les pediatres de la nostra Unitat són professor/es titulars de la Facultat de Medicina de la UAB i, per tant, responsables de la docència en pediatria dels nostres futurs metges i metgesses.

Des del punt de vista científic, participem en l'elaboració de protocols clínics així com en la presentació de treballs a congressos i publicacions en revistes mèdiques.

 

Contacteu amb nosaltres:

Telèfon: 93 489 30 79
Correu: aagudo@vhebron.net
Ubicació: Àrea Maternoinfantil. Hospitalització, planta 8; Despatx mèdic, planta 11; Consultes externes, planta -1

 

Cap del Servei

Carlos Rodrigo Gonzalo de Liria

 

Facultatius i facultatives especialistes adjunts


Marc Tobeña Rué

Anna Fàbregas Martori

Ariadna Campos Martorell

 

Supervisora d'infermeria

Tere Molina Sánchez

 

Secretària del Servei

Ana Agudo

 

 

Atenció a infants amb patologia pediàtrica aguda, que inclou la majoria de la patologia infecciosa, respiratòria i digestiva del infant.

Suport com a pediatres generals a les unitats de Cirurgia Pediàtrica i  Cremats.

Consulta externa de seguiment dels pacients donats d'alta de la planta que requereixin control.

Consulta externa de nens i nenes que han patit episodis aparentment letals/apnees i/o que duen monitor d'apnees domiciliari, així com seguiment d'infants amb antecedent familiar de mort sobtada.

 

 

Programa de formació de residents de pediatria mitjançant la seva rotació durant 4 mesos. Es proporciona al metge/essa resident un programa teòric i pràctic per obtenir els coneixements bàsics en pediatria general.

Dins l'apartat de formació continuada, es fan sessions clíniques i bibliogràfiques de forma periòdica al nostre Servei, tan dels professionals adjunts com residents.

Es preparen, conjuntament amb els residents, durant l'any treballs per a la presentació de comunicacions i pòsters  en els diversos congressos de pediatria.

 


 

Sarampión: Un diagnóstico que no debe olvidarse.

M. Muñoz, M.Tobeña, L .Pinós, R.Cebrian

Vacunas. Enero-Marzo 2008 nº 1

 

Enfermedad neumocócica invasiva neonatal tardía

F Coll Usandizaga a, M Tobeña Rué a, M Reyné Vergeli  , FA Moraga Llop.

An Pediatr (Barc). 2008; 69(4): 383-95

 

Necrotizing fasciitis due to community-acquired panton-valentine leukocidin methicillin resistant Staphylococcus aureus.

Tobeña Rué M, Coll Usandizaga F, García Fontecha C, Bartolomé Comas R, Moraga Llop FA.

An Pediatr (Barc). 2009 Apr;70(4):374-8. Epub 2009 Mar 5. Spanish.

 

Complicación respiratoria de la tos ferina en un niño vacunado.

P.Gorriz, M.Tobeña, F.Coll

Vacunas.2009;10(2): 61-3

 

Sarcoidosis: forma sistémica en un niño de 4 años.

M. Tobeña Rué, F.Coll Usandizaga, A. Moreno Galdo , A. Carrascosa

An Pediatr(Barc).2009;71:268–70.

 

Dengue. Una malaltia emergent també al nostre medi

Thaís Armangué , Nicola Portolani , Francis Coll , Marc Tobeña , Ferran A. Moraga-Llop

Pediatr Catalana 2009; 69: 250-253.

 

Infecciones bacterianas cutáneas y de partes blandas.

M.Tobeña, FA. Moraga

Capítulo 68. del libro Enfermedades infecciosas en Pediatría. A Delgado Rubio. Mc Graw Hill 2008

 

Esplenomegalia malárica hiperreactiva en un niño de 9 años procedente de Guinea Ecuatorial

Tobeña Rué, M.; Coll Usandizaga, F.; Moraga Llop, F.A.; Toran Fuentes, N.; García Peña, M.P.
An Pediatr (Barc). 2011;75:80-1.

 

Dexametasona en el tratamiento de la meningitis neumocócica

Felipe Rucián, A.; García Del Cerro, G.; Coll Usandizaga, F.; Tobeña Rué, M.; Martínez Gómez, X.; Moraga-Llop, F.A.

An Pediatr (Barc).2011; 74 :38-41 - vol.74 núm 01