Missió, visió i valors

Missió

La nostra missió és oferir al pacient el benefici del coneixement més avançat

Tenim cura de la salut de les persones, amb la finalitat de donar resposta a les seves necessitats i expectatives sanitàries, a través d'una assistència integral, efectiva, eficient i de qualitat, formant els professionals que la societat necessita i desenvolupant una recerca que contribueixi a millorar la salut i la qualitat de vida de les persones 

 

Visió 

La nostra visió és ser reconeguts com un hospital innovador en la resolució dels problemes dels pacients

Aspirem a ser reconeguts per la ciutadania com un hospital innovador i de referència en totes les seves línies d'activitat, que resol els problemes dels pacients i destaca per la qualitat dels seus serveis i l'excel·lència dels seus professionals.

 

Valors

Tenim cura dels nostres pacients, dels nostres professionals i dels valors essencials del sistema sanitari públic. Els nostres valors són:

 Accessibilitat

 Acollida

 Expertesa

 Resolució

 Respecte

 Confiança