Oftalmologia

  • Servei
  • Equip
  • Cartera
  • Pacients
  • Docència
  • Professionals
  • Recerca
  • Publicacions

 

El Servei d'Oftalmologia de l'Hospital Universitari Vall d'Hebron atén totes les disciplines de l'especialitat: generals, traumatològiques i pediàtriques.

 

Contacteu amb nosaltres:

Telèfon: Secretaria planta 7 centre. Àrea General. 93 274 60 00, extensions 6185 i 6191. Fax: 93 274 61 85
Correu: oftalmología@vhebron.net
Ubicació: • Secretaria: planta 7 centre. Àrea General • CE general: planta 3, edifici annex de l'Àrea General. • CE infantil: planta -1, Àrea Maternoinfantil • Quiròfans generals: Q-31 y Q-32, planta 3, Àrea de Traumatologia i Rehabilitació • Quiròfans pediàtrics: planta 3, Àrea Maternoinfantil • Quiròfans UCSI: Q-2 i Q-3, Edificis Gregal i Tramuntana, Parc Sanitari Pere Virgili. • Centre d'Atenció Especialitzada Horta: CAP Horta, C. de Lisboa, s/n. • Centre d'Atenció Especialitzada Chafarinas: CAP Horta, C. de Chafarinas, 2-8. • Centre d'Atenció Especialitzada Sant Andreu: CAP Sant Andreu, Av. de la Meridiana , 428.

 

Cap de Servei

José García-Arumí

 

 Cap de Secció Oftalmologia (Retina)

Martínez Castillo, Jesús Vicente

 

 Cap de Secció Oftalmologia (Glaucoma)

Dou Saenz de Vizmanos, Antoni

 

Secció Còrnia, Superfície Ocular i Trasplantament de Còrnia

Laia Bisbé López

Marta Calatayud Pinuaga

 

Sara Martín Nalda

Isabel Martínez Martínez

Javier Puig Galy

 

Secció Cristal·lí-Vitri-Retina

Hugo Blasco Garrido

Anna Boixadera Espax

José García-Arumí

Vicente Martínez Castillo

Rafael Rodríguez Infante

Miguel Zapata Victori

 

 Secció Glaucoma

Amadeu Carceller Guillamet

Marta Castany Aregall

 

 

 Secció Òrbita, Oculoplàstica i Via Lacrimal

Tirso Alonso Alonso

Ramón Medel Jiménez

 

 Secció Neurooftalmologia i Estrabismes

Alicia Galán Terraza

 

 

 Secció Úvea i Inflamació Ocular

Carmen Macià Badia

Antonio Segura García

 

 Secció Oftalmologia infantil

Silvia Alarcón Portabella

Nieves Martín Begué

Charlotte Wolley Dod

 

 

 CAP Horta

Abdulhakem Obeid Obeid

 

 CAP Chafarinas

Miguel Alvarez-Morujo Suárez

Fernando Rodríguez Alvárez

 

Carmen Rodríguez Pérez

Isabel Vázquez Rodriguez

 

 Cap Sant Andreu

Manuel Amilburu Pérez

Jaime Arévalo Sánchez

 

Souad Hamila Ahriz

Laura Natalia Distéfano

Albdulhaken Obeid Obeid

Manuel Ramírez Carballo

Silvana Yanina Zago

 

 

 Optimetrista CAP Horta

Nuria Hospital Tort

 

 

 Becàries d'investigació

Andrea Rodrígues Carvaho

Anna Salas Torras

 

 Secretàries

Araceli Iglesias Vázquez

Rosa Saez Andrés

 

 Infermeres de Consultes Externes de l'Àrea General HUVH

María Franco Vázquez

Mª Luz Gil Sánchez

 

Merche Gómez Ortega

Leonor Imbernon  Cusi

Camen Manzano Tortosa

Mercedes Romero Vera

Nuria Tort Muzas

Mercè Trias Pareja

Nuria Valdor Jordán

 

 

 Supervisora d'Infermeria de la Planta d'Oftalmologia

M. Isabel Castán

 

El Servei d'Oftalmologia de l'Hospital Universitari Vall d'Hebron és referent en múltiples patologies oculars i rep tot tipus de patologia ocular tant originària de tot Catalunya com de la resta de l'Estat espanyol

 Tractament i cirurgia de malalties de la superfície ocular i còrnia, inclosos trasplantament corneal i cirurgia corneal mitjançant femtolàser.

 Cirurgia i tractament de la patologia palpebral, oculoplàstica i orbitària, inclosa l'oncologia orbitària. Cirurgia de l'orbitopatia tiroïdal.

 Cirurgia i tractament mèdic de la patologia retinal de tota mena, inclosa l'oncologia intraocular (endoresecció de tumors intraoculars) i braquiteràpia, tractament de la neovascularització subretinal amb antiangiogens i cirurgia del despreniment de retina complicat o de la retinopatia diabètica proliferant.

 Cirurgia traumatològica i reconstructiva ocular, orbitària, palpebral i d'annexos oculars de tota mena.

 Atenció a patologia oftalmològica pediàtrica de tota mena, inclosa l'oncologia, la traumatologia i la retinopatia del prematur.

 Cirurgia i tractament de tota mena del glaucoma, tant de l'adult com pediàtric.

 Neurooftalmologia i cirurgia i tractament de l'estrabisme de l'adult, inclòs l'ús de toxina botulínica.

 Patologia inflamatòria ocular i uveïtis de tota mena, tant anterior com posterior, tant amb tractament mèdic com quirúrgic.

 Cirurgia del cristal·lí, des de la cirurgia de la cataracta fins a la cirurgia de tota mena de complicacions del pol anterior (luxacions de cristal·lí, lents intraoculars, síndrome de Marfan), amb implantologia de tota mena de lents intraoculars pseudofàquiques o fàquiques (cambra anterior, suturades a solc, subjecció iridiana) i implantologia reconstructiva del pol anterior (pròtesis i reconstrucció iridiana, tota mena d'anelles de subjecció capsular…).


 

 

El Servei d'Oftalmologia està integrat com a Unitat Docent de l'UAB., el catedràtic d'oftalmologia és el Prof. José García-Arumí, cap del Servei d'Oftalmologia del nostre centre.

Així mateix, diverses persones del Servei són professors i professores titulars, associats o col·laboradors de pràctiques de la UAB.

S'hi imparteix docència, pregrau, postgrau, cursos de doctorat i es dirigeixen vàries tesis doctorals anuals.

És centre de formació MIR i compta amb rotacions de metges i metgesses residents d'altres hospitals de forma continuada.


Cursos i sessions

El Servei realitza anualment diversos cursos de doctorat de la UAB i d'altres cursos.

Setmanalment s'hi realitzen 2 sessions clíniques (dilluns i dijous de 08.00 a 09.15 h) amb la participació i assistència de tot el Servei i d'altres professionals, atès els seu caire obert i ànim docent i d'actualització.

Participació en projectes d'investigació i protocols

 ESTUDIO EN FASE 3 ALEATORIZADO, CON DOBLE ENMASCARAMIENTO, COMPARADO CON SUSTANCIA ACTIVA PARA EVALUAR LA EFICACIA, SEGURIDAD Y TOLERABILIDAD DE DOSIS REPETIDAS DE VEGF´TRAP EYE INTRAVÍTREO EN SUJETOS CON DEGENERACIÓN MACULAR ASOCIADA A LA EDAD (DMAE) DE TIPO NEOVASCULAR.

Entitat finançadora: Bayer. Registre intern AC/I(AG) 22/2008 (2226)

Durada: 2008-2010

Investigador principal: J. García Arumí

Hospital Universitari Vall d'Hebron, Barcelona

 

 PAPEL DE LA SOMATOSTATIN-28 EN LA FISIOPATOLOGÍA DEL EDEMA MACULAR SECUNDARIO A UVEÍTIS

Entitat finançadora: Beca FIS. ISC III

Durada: 2006-2009

Investigador principal: J. García Arumí

Hospital Universitari Vall d'Hebron, Barcelona

 

 EXPRESIÓN DIFERENCIAL DE CITOCINAS Y METALOPROTEINASAS EN EL EDEMA MACULAR SECUNDARIO A TRANSTORNOS OCLUSIVOS VENOSOS RETINIANOS Y EL EDEMA MACULAR UVEÍTICO: ANÁLISIS COMPARATIVO EN HUMOR VÍTREO

Entitat finançadora: Beca FIS. ISC III.

Durada: 2007-2010

Investigador principal: J. García Arumí

Hospital Universitari Vall d'Hebron, Barcelona

 

  ENSAYO CLÍNICO CRFB002D2301 RESTORE "ESTUDIO FASE III, ALEATORZADO, MULTICÉNTRICO CON DOBLE ENMASCARAMIENTO Y CONTROLADO CON LÁSER, CON EL OBJETIVO DE EVALUAR LA EFICACIA Y SEGURIDAD DE RANIBIZUMAB (INYECCIONS INTRAVÍTREAS) COMO TRATAMIENTO COMBINADO Y MONOTERAPIA EN PACIENTES CON AFECTACIÓN VISUAL SECUNDARIA A EDEMA MACULAR"

Entitat finançadora: Novartis farmacéutica, S.A.

Durada: 2008-2010

Investigador principal: J. García Arumí

Hospital Universitari Vall d'Hebron, Barcelona

 

 ENSAYO CLÍNICO CAIN457C2303 "ESTUDIO ALEATORIZADO MULTICÉNTRICO CON DOBLE ENMARSCARAMIENTO Y CONTROLADO CON PLACEBO DE 24 SEMANAS DE DURADA CON EL OBJETIVO DE EVALUAR LA DIFERENCIA EN EL INDICE DE RECURRENCIA DE EXACERBACIONES EN PACIENTES CON UVEITIS POSTERIOR O PANUVEITIS SECUNDARIA A BEHÇET TRATACOS CON AIN457 O PLACEBO DE FORMA ADITIVA AL TRATAMIENTO INMUNOSUPRESOR DE BASE"

Entitat finançadora: Novartis farmacéutica, S. A.

Durada: 2010

Investigador principal: J. García Arumí

Hospital Universitari Vall d'Hebron, Barcelona

 

 ESTUDIO FASE III, ALEATORIZADO, DOBLE CIEGO, MULTICÉNTRICO PARA VALORAR LA EFICACIA Y SEGURIDAD DE RANIBIZUMAAB (INYECCIONES INTRAVÍTREAAS) COMPARADAS CON PLACEBO COMO TRATAMIENTO DEL EDEMA MACULAR DIABÉTICO CON AFECTACIÓN DEL CENTRO FOVEAL. ESTUDIO RESTORE. EXTENSIÓN DE 36 MESES.

Entitat finançadora: Novartis farmacéutica, S. A.

Durada: 2009-2012

Investigador principal: J. García Arumí

Hospital Universitari Vall d'Hebron, Barcelona

 

 ESTUDIO DE LA EFICACIA Y SEGURIDAD DE INYECCIONES INTRAVÍTREAS DE BEVACIZUMAB EN EL EDEMA MACULAR SECUNDARIO A OCLUSIONES VENOSAS RETINIANAS (EBOVER)

En col·laboració amb la Universitat de Valladolid, Càtedra d'Oftalmologia, Institut IOBA

Entitat finançadora: Beca FIS. ISC III

Durada: 2010-2012

Investigador principal: J. García Arumí

Hospital Universitari Vall d'Hebron, Barcelona

 

 ESTUDIO ALEATORIZADO Y ABIERTO DE LA EFICACIA, SEGURIDAD Y TOLERABILIDAD DE DOSIS REPETIDAS DE BEVACIZUMAB INTRAVITREO EN PACIENTES CON EDEMA MACULAR UVEÍTICO REFRACTARIO

En col·laboració amb l'Hospital Clínic de Barcelona

Entitat finançadora: Beca FIS ISC III

Durada: 2010- 2012

Investigadora principal: Carme Macià

Hospital Universitari Vall d'Hebron, Barcelona

 

 ENSAYO CLÍNICO, ABIERO, DE SEGURIDAD Y EFICACIA DE ADALIMUMAB INTRAVÍTREO EN PACIENTES CON NEOVASCULARIZACIÓN COROIDEA SECUNDARIA A DEGENERACIÓN MACULAR ASOCIADA A LA EDAD

Entitat finançadora: Beca Fis. ISC III

Durada: 2010-2013

Investigador principal: J. García Arumí

Hospital Universitari Vall d'Hebron, Barcelona.

 

 ESTUDIO FASE III, MULTICÉNTRICO, ALEATORIZADO CON DOBLE ENMASCARAMIENTO, CONTROLADO CON PLACEBO, DE DETERMINACIÓN DE DOSIS Y 24 SEMANAS DE DURADA, CON EL OBJETIVO DE EVALUAR EL AIN457 FRENTE A PLACEBO EN EL MANTENIMIENTO DE LA SUPRESIÓN DE LA ACTIVIDAD DE LA UVEITIS QUIESCENTE NO INFECCIOSA INTERMEDIA, POSTERIOR O PANUVEITIS TRAS LA REDUCCIÓN DEL TRATAMIENTO INMUNOSUPRESOR SISTÉMICO (ESTUDIO ENDURE)

Entitat finançadora: Novartis farmacéutica, S. A.

Durada: 2010-2011

Investigador principal: J. García Arumí

Hospital Universitari Vall d'Hebron, Barcelona

 

 A 28-WEEK MULTICENTER, RANDOMIZED, DOUBLE-MASKED, PLACEBO CONTROLLED, DOSE-RANGING PHASE III STUDY TO ASSESS AIN457 VERSUS PLACEBO IN INDUCING AND MAINTAINING UVEITIS SUPPRESSION IN ADULTS WITH ACTIVE, NON-INFECTIOUS, INTERMEDIATE, POSTERIOR OR PANUVEITIS REQUIRING IMMUNOSUPPRESSION (INSURE STUDY)

Entitat finançadora: Novartis farmacéutica, S. A.

Durada: 2010-2011

Investigador principal: J. García Arumí

Hospital Universitari Vall d'Hebron, Barcelona.

 

 A PHASE Ib, OPEN LABEL, MULTI-CENTER, DOSE-ESCALATION STUDY OF ORAL BKM 120 IN COMBINATION WITH ORAL GSK1120212 IN ADULT PATIENTS WITH SELECTED ADVANCED SOLID TUMORS

Entitat finançadora: Novartis farmacéutica, S. A

Durada: 2010-2011

Investigador principal: Josep Tabernero

Hospital Universitari Vall d'Hebron, Barcelona.

 

 ENSAYO CLÍNICO DE SEGURIDAD, EFECTO ANTIVIRAL Y FARMACOCINÉTICA DE BI207127 EN COMBINACIÓN CON BI 201335 Y CON RIBAVIRINA DURANTE 4 SEMANAS (PARTE 1) Y CON O SIN RIBAVIRINA DURANTE 16, 28 O 40 SEMANAS (PARTE 2) EN PACIENTES CON HEPATITIS C CRÓNICA DE GENOTIPO 1 (ALEATORIZADO, ABIERTO, DE FASE IB/II) No EudraCT: 2009-018197-66

No Ensayo BI: 1241.21

Producte en investigació de VI: BI 201335 en combinació amb BI 207127

Durada: 2010-2012

Investigador coordinador: Prof. Dr med Stefan Zeuzem

Hospital Universitario Vall d'Hebron, Barcelona

Publicacions més significatives (accessibles per PubMed i en revistes indexades i de relevància internacional) en què el primer autor pertany al Servei.

 

Martínez-Castillo V, Boixadera A, Distéfano L, Zapata M, García-Arumí J. EPIRETINAL MEMBRANE AFTER PARS PLANA VITRECTOMY FOR PRIMARY PSEUDOPHAKIC OR APHAKIC RHEGMATOGENOUS RETINAL DETACHMENT: Incidence and outcomes. Retina. 2012 Mar 12. [Epub ahead of print] PubMed PMID: 22414957.

García-Arumí J, Amselem L, Gunduz K, Badal J, Adan A, Zapata MA, Valldeperas X, Huste F, Corcóstegui B. PHOTODYNAMIC THERAPY FOR SYMPTOMATIC SUBRETINAL FLUID RELATED TO CHOROIDAL NEVUS. Retina. 2012 Feb 23. [Epub ahead of print] PubMed PMID: 22366902.

Garcia-Arumi J, Boixadera A, Martinez-Castillo V, Zapata MA, Fonollosa A, Corcostegui B. Macular holes after rhegmatogenous retinal detachment repair: surgical management and functional outcome. Retina. 2011 Oct;31(9):1777-82. PubMed PMID: 21606891.

Zapata MA, Badal J, Fonollosa A, Boixadera A, García-Arumí J. Insulin resistance and diabetic macular oedema in type 2 diabetes mellitus. Br J Ophthalmol. 2010 Sep;94(9):1230-2. Epub 2010 Jun 11. PubMed PMID: 20542983.

Fonollosa A, Garcia-Arumi J, Santos E, Macia C, Fernandez P, Segura RM, Zapata MA, Rodriguez-Infante R, Boixadera A, Martinez-Castillo V. Vitreous levels of interleukine-8 and monocyte chemoattractant protein-1 in macular oedema with branch retinal vein occlusion. Eye (Lond). 2010 Jul;24(7):1284-90. Epub 2010 Jan 29. PubMed PMID: 20111061.

Fonollosa A, García-Arumí J. [Study of pathogenic mediators in diabetic macular edema by analysis of the vitreous humour. Role of erythropoietin and somatostatin]. Arch Soc Esp Oftalmol. 2009 Dec;84(12):591-3. Spanish. PubMed PMID: 20049662.

Martínez-Castillo V, Boixadera A, García-Arumí J. Pars plana vitrectomy alone with diffuse illumination and vitreous dissection to manage primary retinal detachment with unseen breaks. Arch Ophthalmol. 2009 Oct;127(10):1297-304. PubMed PMID: 19822846.

García-Arumí J, Fonollosa A, Macià C, Hernandez C, Martinez-Castillo V, Boixadera A, Zapata MA, Simo R. Vitreous levels of erythropoietin in patients with macular oedema secondary to retinal vein occlusions: a comparative study with diabetic macular oedema. Eye (Lond). 2009 May;23(5):1066-71. Epub 2008 Aug 1. Erratum in: Eye (Lond). 2009 Aug;23(8):1754. Garcí-Arumí, J [corrected to García-Arumí, J]. PubMed PMID: 18670462.

Fonollosa A, Giralt J, Pelegrín L, Sánchez-Dalmau B, Segura A, García-Arumí J, Adan A. Ocular syphilis--back again: understanding recent increases in the incidence of ocular syphilitic disease. Ocul Immunol Inflamm. 2009. May-Jun;17(3):207-12. PubMed PMID: 19585365.

Medel R, Alonso T, Vela JI, Calatayud M, Bisbe L, García-Arumí J. Conjunctival cytology in floppy eyelid syndrome: objective assessment of the outcome of surgery. Br J Ophthalmol. 2009 Apr;93(4):513-7. Epub 2008 Dec 5. PubMed PMID: 19060014.

Boixadera A, García-Arumí J, Martínez-Castillo V, Encinas JL, Elizalde J, Blanco-Mateos G, Caminal J, Capeans C, Armada F, Navea A, Olea JL. Prospective clinical trial evaluating the efficacy of photodynamic therapy for symptomatic circumscribed choroidal hemangioma. Ophthalmology. 2009 Jan;116(1):100-105.e1. Epub 2008 Oct 30. Erratum in: Ophthalmology. 2009 May;116(5):822. Arumí, José García [corrected to García-Arumí, José]. PubMed PMID: 18973950.

García-Arumí J, Castillo P, López M, Boixadera A, Martínez-Castillo V, Pimentel L. Removal of retained subretinal perfluorocarbon liquid. Br J Ophthalmol. 2008 Dec;92(12):1693-4. PubMed PMID: 19029164.

García-Arumí J, Corcóstegui IA, Navarro R, Zapata MA, Berrocal MH. Vitreoretinal surgery without schisis cavity excision for the management of juvenile X linked retinoschisis. Br J Ophthalmol. 2008 Nov;92(11):1558-60. PubMed PMID: 18952658.

Fonollosa A, Segura A, Ruiz-Marcellan C, Diaz J, Garcia-Arumi J. An unusual case of fungal chorioretinitis in an immunocompetent individual. Ocul Immunol Inflamm. 2008 Sep-Oct;16(5):242-3. PubMed PMID: 19065422.

García-Arumí J, Zapata MA, Balaguer O, Fonollosa A, Boixadera A, Martinez-Castillo V. Endoresection in high posterior choroidal melanomas: long-term outcome. Br J Ophthalmol. 2008 Aug;92(8):1040-5. PubMed PMID: 18653597.

Farrando J, Fonollosa A, Segura A, Garcia-Arumi J. Frosted branch angiitis associated with Epstein-Barr virus systemic infection. Ocul Immunol Inflamm. 2008 Jan-Feb;16(1):41-3. PubMed PMID: 18379942.

Martínez-Castillo V, Boixadera A, García-Arumí J. OCT after retinal detachment. Ophthalmology. 2007 Nov;114(11):2096-7; author reply 2097-8. PubMed PMID: 17980745.

Fonollosa A, Segura A, Giralt J, Garcia-Arumi J. Tuberculous uveitis after treatment with etanercept. Graefes Arch Clin Exp Ophthalmol. 2007 Sep;245(9):1397-9. Epub 2007 Mar 16. PubMed PMID: 17364199.

Garcia-Arumi J, Fonollosa A, Sararols L, Fina F, Martínez-Castillo V, Boixadera A, Zapata MA, Campins M. Topical anesthesia: possible risk factor for endophthalmitis after cataract extraction. J Cataract Refract Surg. 2007 Jun;33(6):989-92. PubMed PMID: 17531691.

Torres JJ, Medel R, Alonso T, Morral M, García-Arumí J, Myint S, Nesi FA, Shields JA. Orbital metastases from male breast cancer in two cases. Ophthal Plast Reconstr Surg. 2007 Mar-Apr;23(2):154-6. PubMed PMID: 17413637.

Martínez-Castillo V, Zapata MA, Boixadera A, Fonollosa A, García-Arumí J. Pars plana vitrectomy, laser retinopexy, and aqueous tamponade for pseudophakic rhegmatogenous retinal detachment. Ophthalmology. 2007 Feb;114(2):297-302. Epub 2006 Oct 23. PubMed PMID: 17056117.

Garcia-Arumi J, Boixadera A, Martinez-Castillo V, Montolio M, Verdugo A, Corcóstegui B. Radial optic neurotomy in central retinal vein occlusion: comparison of outcome in younger vs older patients. Am J Ophthalmol. 2007 Jan;143(1):134-140. Epub 2006 Oct 9. PubMed PMID: 17113557.

Medel R, Alonso T, Giralt J, Torres J, González-Candial M, García-Arumí J. Frontalis muscle flap advancement with a pulley in the levator aponeurosis in patients with complete ptosis and deep-set eyes. Ophthal Plast Reconstr Surg. 2006 Nov-Dec;22(6):441-4. PubMed PMID: 17117098.

García-Arumí J, Martinez-Castillo V, Boixadera A, Fonollosa A, Corcostegui B. Surgical embolus removal in retinal artery occlusion. Br J Ophthalmol. 2006 Oct;90(10):1252-5. Epub 2006 Jul 19. PubMed PMID: 16854826; PubMed Central PMCID: PMC1857432.

Garcia-Arumi J, Montolio Gil M, Morral Palau M, Segura Garcia A. Sympathetic ophthalmia after surgical resection of iridociliary melanoma. A case report. Graefes Arch Clin Exp Ophthalmol. 2006 Oct;244(10):1353-6. Epub 2006 Mar 8. PubMed PMID: 16523295.

Martínez-Castillo V, Espax AB, García-Arumí J. Scleral buckling versus primary vitrectomy. Ophthalmology. 2006 Jul;113(7):1246; author reply 1246. PubMed PMID: 16815408.

Garcia-Arumi J, Boixadera A, Martinez-Castillo V, Blasco H, Lavaque A, Corcostegui B. Radial optic neurotomy for management of hemicentral retinal vein occlusion. Arch Ophthalmol. 2006 May;124(5):690-5. PubMed PMID: 16682591.

Garcia-Arumi J, Morral Palau M, Montolio Gil M, Blasco Garrido H, Sararols Ramsay L, Segura García A. Bilateral juxtapapillary choroidal neovascularisation associated with interferon alfa treatment of a metastatic cutaneous melanoma. Br J Ophthalmol. 2006 Apr;90(4):516-8. PubMed PMID: 16547342; PubMed Central PMCID: PMC1857019.

García-Arumí J, Palau MM, Espax AB, Martínez-Castillo V, Garrido HB, Corcóstegui B. Reopening of 2 macular holes after neodymium:YAG capsulotomy. J Cataract Refract Surg. 2006 Feb;32(2):363-6. PubMed PMID: 16565020.

García-Arumí J, Boixadera A, Giralt J, Martinez-Castillo V, Gomez-Ulla F, Corcostegui B, García-Arumí E. Comparison of different techniques for purification of triamcinolone acetonide suspension for intravitreal use. Br J Ophthalmol. 2005 Sep;89(9):1112-4. PubMed PMID: 16113361; PubMed Central PMCID: PMC1772839.

Martínez-Castillo V, Verdugo A, Boixadera A, García-Arumí J, Corcóstegui B. Management of inferior breaks in pseudophakic rhegmatogenous retinal detachment with pars plana vitrectomy and air. Arch Ophthalmol. 2005 Aug;123(8):1078-81. PubMed PMID: 16087841.

Martínez-Castillo V, Boixadera A, Verdugo A, García-Arumí J. Pars plana vitrectomy alone for the management of inferior breaks in pseudophakic retinal detachment without facedown position. Ophthalmology. 2005 Jul;112(7):1222-6. PubMed PMID: 15939475.

Martínez-Castillo V, Espax AB, García-Arumí J, Corcóstegui B. Rate of foveal reattachment. Ophthalmology. 2005 May;112(5):947; author reply 947-8. PubMed PMID: 15878088.

Martínez-Castillo V, Boixadera A, Verdugo A, Elíes D, Coret A, García-Arumí J. Rhegmatogenous retinal detachment in phakic eyes after posterior chamber phakic intraocular lens implantation for severe myopia. Ophthalmology. 2005 Apr;112(4):580-5. PubMed PMID: 15808247.

García-Arumí J, Sararols L, Freixes S, Huguet A, Gil-Gibernau JJ, Corcóstegui B. Surgical resection of a retinal pigment epithelial hamartoma. Arch Ophthalmol. 2004 Dec;122(12):1870-2. PubMed PMID: 15596593.

Martínez-Castillo V, Elies D, Boixadera A, García-Arumí J, Mauricio J, Cavero L, Coret A. Silicone posterior chamber phakic intraocular lens dislocated into the vitreous cavity. J Refract Surg. 2004 Nov-Dec;20(6):773-7. PubMed PMID: 15586758.

García-Arumí J, Martinez-Castillo V, Boixadera A, Blasco H, Corcostegui B. Management of macular edema in branch retinal vein occlusion with sheathotomy and recombinant tissue plasminogen activator. Retina. 2004 Aug;24(4):530-40. PubMed PMID: 15300073.

García-Arumí J, Martinez V, Sararols L, Corcostegui B. Vitreoretinal surgery for cystoid macular edema associated with retinitis pigmentosa. Ophthalmology. 2003 Jun;110(6):1164-9. PubMed PMID: 12799242.

Puig JJ, Arrondo E, García-Arumí J, Gil JJ, Huguet P, Calatayud M. Multiple anterior chamber cystic lesions as the first sign of advanced retinoblastoma. Arch Ophthalmol. 2002 Oct;120(10):1385-8. PubMed PMID: 12365923.

Puig J, García-Arumí J, Salvador F, Sararols L, Calatayud M, Alforja S. [Subretinal neovascularization and hemorrhages in angioid streaks]. Arch Soc Esp Oftalmol. 2001 May;76(5):309-14. Spanish. PubMed PMID: 11373707.

García Arumí J. [Dissection of the internal limiting membrane of the retina]. Arch Soc Esp Oftalmol. 2001 May;76(5):273-4. Spanish. PubMed PMID: 11373699.

García-Arumí J, Sararols L, Martinez V, Corcostegui B. Vitreoretinal surgery and endoresection in high posterior choroidal melanomas. Retina. 2001;21(5):445-52. PubMed PMID: 11642372.

García-Arumí J, Martinez V, Puig J, Corcostegui B. The role of vitreoretinal surgery in the management of myopic macular hole without retinal detachment. Retina. 2001;21(4):332-8. PubMed PMID: 11508878.

García-Arumí J, Ramsay LS, Guraya BC. Transpupillary thermotherapy for circumscribed choroidal hemangiomas. Ophthalmology. 2000 Feb;107(2):351-6; discussion 357. PubMed PMID: 10690838.

Garcia-Arumí J, Sararols LH, Cavero L, Escalada F, Corcóstegui BF. Therapeutic options for capillary papillary hemangiomas. Ophthalmology. 2000 Jan;107(1):48-54. PubMed PMID: 10647718.

García-Arumí J, Pascual R, Fonseca MJ, Isart FR, Casaroli R, Mateo C, Corcostegui B. Pharmacokinetics and retinal toxicity of intravitreal liposome-encapsulated 5-fluorouridine. Ophthalmologica. 1997;211(6):344-50. PubMed PMID: 9380351.

García-Arumí J, Corcostegui B, Cavero L, Sararols L. The role of vitreoretinal surgery in the treatment of posttraumatic macular hole. Retina.1997;17(5):372-7. PubMed PMID: 9355183.

Salvador F, Garcia-Arumi J, Amen M, Corcostequi B. Subretinal fibrovascular proliferation in retinal arteritis with multiple aneurysmal dilatations: a case report. Ophthalmologica. 1996;210(2):129-31. PubMed PMID: 9148257.

Salvador F, García-Arumí J, Corcóstegui B, Minoves T, Tarrus F. Ophthalmologic findings in a patient with cerebellar ataxia, hypogonadotropic hypogonadism, and chorioretinal dystrophy. Am J Ophthalmol. 1995 Aug;120(2):241-4. PubMed PMID: 7639308.

Garcia-Arumi E, Schwartz S, Lopez-Hellin J, Arbos MA, Andreu AL, Farriol M. Addition of glutamine does not improve protein synthesis and jejunal mucosa morphology in non-hypercatabolic stress. Physiol Res. 1995;44(4):233-9. PubMed PMID: 8789642.

Salvador F, Garcia-Arumí J, Mateo C, Rouras A, Corcóstegui B. Multifocal choroiditis with progressive subretinal fibrosis. Report of two cases. Ophthalmologica. 1994;208(3):163-7. PubMed PMID: 8065703.

García-Arumí J, Salvador F, Corcostegui B, Mateo C. Neuroretinitis associated with melanocytoma of the optic disk. Retina. 1994;14(2):173-6. PubMed PMID: 8036328.

García-Arumí J, Corcostegui B, Tallada N, Salvador F. Epiretinal membranes in Tersons syndrome. A clinicopathologic study. Retina. 1994;14(4):351-5. PubMed PMID: 7529421.

Salvador F, Mateo C, Alegre J, Reventos A, García-Arumi J, Corcostegui B. Vitreous amyloidosis without systemic or familial involvement. Int Ophthalmol. 1993-1994;17(6):355-7. PubMed PMID: 8063479.

Corcostegui B, Güell JL, García-Arumí J. Surgical treatment of retinal detachment in the choroidal colobomas. Retina. 1992;12(3):237-41. PubMed PMID: 1410832.

García-Arumí J, Corcostegui B, Tallada N. Subretinal membranes in proliferative vitreoretinopathy. An immunohistochemical study. Retina. 1992;12(3Suppl):S55-9. PubMed PMID: 1280852.

Garcia-Arumi J, Correa CA, Corcostegui B. Comparative study of different techniques of intraocular gas tamponade in the treatment of retinal detachment due to macular hole. Ophthalmologica. 1990;201(2):83-91. PubMed PMID: 2234820.

Borja Corcostegui F, Nieto I, Garcia-Arumi J. [Early retinal capillary hemangiomas. Study of 7 tumors]. Ophtalmologie. 1988 Jul-Sep;2(3):271-4. French. PubMed PMID: 3247187.

Corcostegui B, García-Arumi J, Rodríguez-Infante R, Paradinas R. [Evaluation of the instruments for dissection of the epiretinal membranes]. Ophtalmologie.1987 Oct-Dec;1(4):421-3. French. PubMed PMID: 3153907.

Corcostegui B, Garcia-Arumi J, Ferrer J. [Subretinal neovascularization in helicoid peripapillary choroiditis]. Bull Mem Soc Fr Ophtalmol. 1986;97:242-6. French. PubMed PMID: 2431735.