Oncologia i Hematologia Pediàtriques

  • Servei
  • Equip
  • Cartera
  • Pacients
  • Docència
  • Professionals
  • Recerca
  • Publicacions

 

El Servei d'Oncologia i Hematologia en la Infància i Trasplantament de Progenitors Hematopoètics Pediàtric de l'Hospital Universitari Vall d'Hebron és centre de referència nacional i internacional en el tractament del càncer en la infància i de les malalties hematològiques.

La seva experiència, recursos humans i dotació tecnològica ens permeten oferir una atenció multidisciplinària i integral als i les pacients i a les seves famílies, cobrint tots els procediments diagnòstics i els tractaments més avançats.

Com a centre de referència internacional, pertany a la Xarxa Internacional d'Excel•lència en el Tractament del Càncer a la Infància i Adolescència, portant a terme la seva tasca clínica, investigadora i docent en coordinació amb les societats científiques internacionals (SIOP, EBMT, CIBMTR) i nacionals (SEHOP, Pethema) així com amb els centres hospitalaris de més prestigi internacional. Sobre la base de les dades del Registre Nacional de Tumors Infantils, és l'hospital de l'Estat que més nens i nenes diagnostica i tracta. Les seves taxes de supervivència s'equiparen a les dels centres internacionals d'excel•lència

La Unitat de Trasplantament de Progenitors Hematopoètics és la més activa de l'Estat espanyol amb una mitjana de 40 trasplantaments anuals (mil trasplantaments realitzats). Es realitzen tot tipus de trasplantaments, i és pionera i referent  en trasplantaments complexos com els de donant no emparentat i de sang de cordó umbilical. Realitza trasplantaments en malalties oncohematològiques malignes i també en aplàsies medul·lars adquirides i en malalties congènites (immunodeficiències, hemoglobinopaties, metabolopaties i insuficiències medul·lars).

Destaca els seu grup d'investigació translacional en càncer infantil i malalties hematològiques, que contribueix amb els seus projectes a un millor diagnòstic, pronòstic, tractament i control d'aquestes malalties.

El Servei disposa d'una Unitat de Assaigs Clínics per a Tractaments Innovadors i pertany a la ITCC (Innovative Therapy in Cancer Children) European Consortium.

El Servei procura pel suport social als nens i nenes i les seves famílies. Prova d'això són els seus projectes pioners en el camp de l'assistència domiciliària. Les seves aliances estratègiques amb diverses fundacions i associacions permeten oferir a l'infant i la seva família el suport necessari per procurar per la seva qualitat de vida.
  

Contacteu amb nosaltres:

Telèfon: + 34 934 893 093
Correu: mlorenz@vhebron.net
Ubicació: hospitalització, planta 1 AMI; hospital de dia, planta semisoterrani AMI; consulta externa, planta semisoterrani AMI

 

Cap de Servei

Soledad Gallego Melcón

 

Caps clínics

Cristina Díaz de Heredia Rubio

 

 Facultatives i facultatus especialistes

Pilar Bastida Vilá

Constantino Sabado García

Anna Llort Sales

José Luis Dapena Diaz

Izaskun Elorza Alvarez

Luis Gros Subias

Teresa Olivé Oliveras

Pablo Velasco Puyó

David Medina Santamaría

Dolors Llop Viñolas

Raquel Hladun  Álvaro

 

 

Psicooncòloga

Marta Pérez Campdepadrós

 

Biòleg

Josep Roma Castañer

 

 Investigadora i investigador predoctoral

Anna Almazán Moga

Isaac Vidal Marin

 

 Supervisora d'infermeria

Esther Díaz Romero

 

 Infermera de qualitat

María del Carmen Conde Ceña

 

 Infermera d'assaigs clinics i assistència domiciliària

Ana Calles González

 

Infermeres i infermers

Francisca  Alemany Garriga

Leticia Cocaño Morro 

Verónica Fernández Angulo

Gemma Formento Turner

Laura Gallego Gonzalez

Sonia Garcia Moron

María Pilar Gil Rubio

Sara Guanter Alvarez

Jessica Iglesias López

Merce Nanin Rodríguez

Olga Núnez Ferrer

María Isabel  Ribas Planas

M.Fe San José Batlle

Ester Serrallonga Miralpeix

Sonia Tabero Abajo

Cristina Villoro Tobajas

 

 

 

 Auxiliars d'infermeria

Rut Castellet González

Ana M. Cuella Cano

Isabel Fernandez Jodar

Isabel Fernández Zaguirre

Elena Fernandez Villar

Brigit García Moreno

Dora Gil Cano

Vanesa Martínez Pedrosa

María Pilar Ortiz Benedicto

Laura Ripoll Roca

Pilar Robert Vidal

Montserrat Sarral Colom

 

 Personal administratiu

Nieves Lorenz García  

Pilar Isaac Figuerola

Dolors Gimbert Ochoa 

 

                   

 Zelador

José Ramón Rubín
 

Unitat de Trasplantament de Progenitors Hematopoètics

 Infermeres

Judith Abelló Lahuerta

Carmen Argente Tolosa

Concepción Campo Sánchez

María Isabel Cañas Iriarte

María del Carmen Conde Ceña

María Rosario Deza Garrote

Mónica Granero Ruiz

María Luisa Magallón Nebra

Raquel Milán Cordero

Yolanda Muñoz Rodríguez

Veronica Naranjo García

Miriam Nuñez Lorenzo

Amalia Ortega Caballero

Nuria Ruiz Albert

Isabel Salmerón Ventura

Marcela Soto Rubio

Mar Vidal Oltra

 

 

 Auxiliars d'infermeria

Rosa Maria Duran Audi

Eudosia Fernández Fernández

Francisca Gómez Ruiz

Mercè Juan García

Isabel Lara Márquez

Milagros Pascual Moran

Maria Sales Martínez

 

 

Hospital de dia i consultes externes

Infermeres 

María Belén Bofill García-Amorena

Anna Maria Calles González

Assumpció Cardona Ferrer

Ruth Fernández Martinez

Mónica García Aguado

Nuria Merino Gómez

 

 Auxiliar d'infermeria

Irene Araujo Rua

 

El Servei disposa d'un equip multiprofessional format per personal mèdic, infermer i d'altres professionals necessaris.

 

El Servei disposa d'un equip multiprofessional format per personal mèdic, infermer i d'altres professionals necessaris.

 

 Atenció integral i multidisciplinària per al tractament del retinoblastoma

 Atenció integral i multidisciplinària per al tractament dels sarcomes de parts toves

 Atenció integral i multidisciplinària per al tractament de tumors cerebrals

 Atenció integral i multidisciplinària per al tractament de tumors ossis

 Atenció integral per al tractament de les leucèmies

 Atenció integral per al tractament dels limfomes

 Atenció integral per al tractament del tumor de Wilms

 Atenció psicosocial especialitzada

 Cirurgia oncològica d'alta complexitat

 Comitè de Tumors
 

 Consell genètic i estudi de poblacions de risc de càncer

 Consultes d'alta resolució (CAR)

 Consultes de segona opinió i d'altres hospitals d'àmbit nacional i internacional

 Haploidèntic

 Hospital de dia: tractaments

 Hospitalització domiciliària amb suport psicosocial de pacients oncohematològics terminals

 Metge o metgessa on call 24 hores al dia, 7 dies a la setmana

 Noves teràpies per a pacients refractaris. Assaigs clínics, fase I, II, III. Membre de la ITCC

 Patologia hematològica maligna i benigna: diagnòstic, tractament i seguiment 

 Patologia neoplàstica maligna i benigna: diagnòstic, tractament i seguiment 

 Radioteràpia. Accelerador lineal. Estereotàctica . Intensitat modulada. Braquiteràpia

 Sedació per a procediments dolorosos

 Servei psicosocial especialitzat

 Trasplantament de progenitors hematopoètics (autòleg, al•logènic familiar i de donant no emparentat).  Medul·la d'os, sang perifèrica

 Trasplantament de sang de cordó umbilical

 Urgències hematològiques i oncològiques

 

 Monografia explicativa del trasplantament de progenitors hematopoètics

 Revista il·lustrada per a petits, explicativa del què és la quimioteràpia

 Revista il·lustrada per a petits explicativa del què és la radioteràpia

 Documents explicatius de cada una de les malalties que es tracten al Servei

 Normes per evitar infeccions

 Normes dietètiques, en qualsevol de les situacions possibles

 Calendari especific de vacunacions
 

 

 Pregrau de l'UAB

 Programa docent per a residents de pediatria

 Oncologia, hematologia i trasplantament de progenitors hematopoètics.

 Programa de formació en oncologia i hematologia pediàtrica i trasplantament de progenitors hematopoètics en nens. Duració 2 anys

 Formació per a residents d'altres hospitals

 Programa de formació en trasplantament de progenitors hematopoètics en nens. Duració: de 6 mesos a 1 any                                                                                

 Seminaris d'oncología i hematología pediàtrica

 Acreditada pel Consell Català de la Formació Mèdica ContinuadaPrograma de formació per a facultatius d'altres països

 Jornada Anual Internacional d'Avenços en Oncologia i Hematologia Pediàtriques
 


Cursos

 Jornada Internacional Anual d'Avenços en Oncologia i Hematologia Pediàtrica

 Curs d'actualització en hematologia infantil

 Curs de trasplantament de progenitors hematopoètics per a infermeria

 Seminaris d'oncologia i hematologia pediàtrica. Acreditats pel Consell Català de la Formació Mèdica Continuada

Tots els membres del Servei participen en cursos, congressos i seminaris organitzats per altres centres, societats científiques, etc.
 

 

Grup de Recerca

Recerca translacional en el càncer del nen

Investigador principal: Josep Roma
Coordinadores : Dra. Soledad Gallego i Dr. Josep Sánchez de Toledo

 

Equip de recerca

Anna Almazán, Anna Masià, Isaac Vidal, Josep Roma (investigador bàsic) Josep Sánchez de Toledo (investigador clínic associat); Soledad Gallego (investigadora clínica associada), Cristina Díaz de Heredia, Ana Llort, José Luis Dapena, Luis Gros, T. Olivé, Constantino Sábado,, Pablo Velasco, Izaskun Elorza, Pilar Bastida.

 

Enfocament de la recerca

Les neoplàsies malignes en infants i adolescents són malalties poc freqüents amb un comportament biològic i un pronòstic molt variat. El pronòstic del càncer infantil ha millorat considerablement en les últimes dècades i la supervivència està actualment pròxima al 70% en els països occidentals. No obstant això, fins i tot amb les teràpies multimodals actuals, un nombre considerable d'aquests i aquestes pacients segueix patint recaigudes i, finalment, la mort a causa de la progressió de la malaltia. En conseqüència, els oncòlegs i oncòlogues pediàtrics necessiten nous enfocaments terapèutics per assolir una millora de l'eficàcia de les teràpies actuals. El diagnòstic molecular, la detecció de la malaltia disseminada i la recerca de noves dianes terapèutiques poden ajudar a millorar l'eficàcia dels tractaments actuals del càncer pediàtric.

 

Objectius principals del nostre grup de recerca

 Diagnòstic molecular dels tumors malignes en els infants: principalment neuroblastoma, sarcoma d'Ewing, sarcomes de parts toves, neuroblastoma i tumors cerebrals

 Anàlisi de l'impacte pronòstic de la malaltia mínima disseminada (MMD)

 Recerca de noves dianes moleculars terapèutiques en nens amb càncer

 Epidemiologia

 Hematologia i trasplantament de cèl•lules mare (SCT)

 

Línies de recerca principal

Diagnòstic molecular: sistemàticament es realitza la caracterització molecular mitjançant PCR dels tipus més comuns de càncer com els sarcomes de parts toves, sarcomes ossis, limfomes no-Hodgkin, neuroblastoma i tumors cerebrals. El nostre laboratori és el centre de referència nacional per a estudis biològics en sarcomes de parts toves, i rep material tumoral de la majoria de casos inclosos en els protocols terapèutics pediàtrics a l'Estat espanyol.

 La malaltia mínima disseminada (MMD): la presència de cèl•lules de rabdomiosarcoma circulant lliurement en la sang perifèrica i moll d'os es determina mitjançant una anàlisi sistemàtica de l'expressió de determinats gens mitjançant RT-PCR en temps real i citometria de flux. En col•laboració amb el Dr. A. Rosolen (Universitat de Pàdua) i el Dr. J Stutterheim (AMC, Amsterdam) i sota els auspicis de l'EpSSG (European Pediàtric Soft Tissue Sarcoma Study Group) s'ha desenvolupat de forma consensual un protocol europeu per a l'estudi de l'MMD en l'RMS. En el neuroblastoma, l'estudi d'MMD es porta a terme mitjançant l'anàlisi de l'expressió del gen tirosina hidroxilasa en la sang perifèrica i medul•la òssia mitjançant l'ús de l'RT-PCR en temps real.

 Cerca de noves dianes terapèutiques

Les vies de NOTCH i Hedgehog en el rabdomiosarcoma: l'objectiu principal d'aquesta línia de treball és aprofundir en el coneixement dels efectes de la inhibició d'aquestes vies utilitzant models in vitro, així com en models in vivo basats en xenoempelts de RMS en ratolins inmunodeprimits, en un intent d'establir noves dianes moleculars per al tractament de pacients amb RMS. Els nostres estudis in vitro suggereixen que la inhibició de la via Notch per inhibidors de la gamma-secretasa dóna lloc a una disminució significativa en la invasivitat de les cèl·lules de rabdomiosarcoma. D'altra banda, l'activació de les vies de Notch i Hedgehog sembla jugar un paper crucial en el manteniment de la població de cèl•lules iniciadores de tumor.

Cèl·lules mare del càncer en els càncers pediàtrics: tractem d'aïllar cèl•lules progenitores del càncer (cèl•lules mare) en sarcomes de teixit tou, sarcomes ossis, neuroblastoma d'alt grau i els limfomes no-Hodgkin i tumors cerebrals. L'anàlisi dels perfils d'expressió d'aquesta població de cèl•lules mare putatives podria permetre identificar noves dianes terapèutiques, per tal de superar la resistència a la quimioteràpia que sovint presenta aquesta subpoblació, així com reduir-ne capacitat per establir nous tumors. L'objectiu principal d'aquesta línia de treball, és identificar i separar les cèl·lules iniciadores de tumor i caracteritzar les vies de Notch i Hedgehog en aquesta subpoblació com a possibles vies candidates per al desenvolupament de teràpies dirigides.


 Epidemiologia

Línia d'investigació: Des de 1980, el nostre equip ha participat en el desenvolupament científic del Registre Nacional de Tumors Infantils. Hem estudiat en profunditat l'epidemiologia dels càncers pediàtrics a Catalunya, Espanya i Europa.

 Hematologia i trasplantament de cèl·lules mare (SCT)

La malaltia mínima residual en SCT: Un dels objectius d'aquesta línia és estudiar l'efecte de l'MRD en infants amb leucèmia sotmesos a SCT al·logènic.

Generació i diferenciació de cèl•lules mare pluripotents genèticament corregides (iPS cells) en malalties genètiques que afecten el sistema hematopoètic i immunològic.

Assaigs clínics

El Servei d'Oncologia i Hematologia desenvolupa assaigs clínics fases I, II, III i IV

Som membres de la ITCC ( Innovative Therapies for Children with Cancer) European Consortium.

Per a més informació dels assaigs clínic actius, consulteu amb el Servei.
 

Revistes

Peris Bonet R, Sánchez de Toledo J, González C, Cruz O, Contra T, Navajas A, Calvo C, Sierrasesumaga L , Couselo J, Indiano JM, Suñol M, Molina FJ, Melo M, Rituerto B, Javier G, Giner B.Childhood cancer survival in five autonomous regions of Spain:data from the National Childhoo Cancer Registry of the Spanish Society of Paediatric Oncology European Journal of Cancer 37(2001) S77-S126

Carin J, Couselo JM , Garcia-Miguel P i Sánchez de Toledo J. Consentimiento Informado en Pediatría. Consentimiento Informado en el trasplante de progenitores hematopoyéticos. Rev Esp Pediatr 2001;57(3):261-269

Martín N, Coll MD, García Arumí J, Sánchez de Toledo J, Triviño E, Guitart M, Gil Gibernau JJ. Retinoblastoma. Annals d´oftalmologia 2001;9(2):74-92

Sánchez de Toledo J, Gallego S. Tumor de Wilms. Rev Cancer (Madrid) Vol 15.nº4,129-134,2001

Parareda A, Llort J, Reventós J, Sánchez de Toledo J, Gallego S. Monitoratge de malaltia residual mínima en el neuroblastoma mitjançant RT-NESTED-PCR Pediatr Catalana 2001;61:125-129. Med Ped Oncol 193, 172

Álvarez M, Benitez I, Parareda A, Sábado C, Sánchez de Toledo J, Gallego S. Múltiple neuroblastoma: Clinical and biological characteristics Acta Pediatrica Española Vol 60, nº8, 2002

Benavente S, Gitralt J,.Ares C, Martín N, Sábado C, Eraso A, Lozano J, Gil J, Sánchez de Toledo J. Chemoreduction and external beam radiation therapy for advanced intraocular retinoblastoma:clinical and visual outcome and implications.  Radiotherapy & Oncology Vol 64(supplement1) September 2002. ISSN 0167-8140 RAONDT(S1-S342)(2002)

Benavente S, Giralt J, Ares C, Martín N, Sábado C, Eraso A, Lozano J, Gil J, Sánchez de Toledo J. Múltiple neuroblastoma: Clinical and biological characteristics 21th Annual ESTRO Meeting. Praha,Czech Republic, 17-21 September 2002 Chemoreduction and external beam radiation therapy for advanced intraocular retinoblastoma:clinical and visual outcome and implications Radiotherapy & Oncology 64(S298),2002

Vázquez E, Lucaya J, Castellote A, Piqueras J, Sainz P, Olivé T, Sánchez de Toledo J, Ortega J  Neuroimaging in Pediatric Leukemia and Lymphoma:Differential diagnosis Radiographics 2002;22:1411-1428

Sánchez de Toledo, J Hodgkin´s disease. Orphanet Enciclopedia,Marh 2003. http://www.orpha.net/data/patho/GB/uk-Hodgk.html

Barbero AM, Sábado C, Gros L, Sánchez de Toledo J, Gallego S. Multiple neuroblastoma o multiple diseases?. Rev Oncol 2003; 5(6):358-60

Giralt J, Giner B, Badal D, Navajas A, Ortiz M, Peris R, Acha T de la Fuente I, García de Miguel P, Magallón R, Madero L, Sánchez de Toledo J Changing trends in the national practice for external beam radiotherapy for children with central nervous system tumours in Spain : results from the cancer registry of the Spanish Society of Pediatric Oncology.. Int J Radiot Oncol Biol Phys 2003, Oct 1 ;57 (2 Suppl) : S422
   
Parareda A, Villaescusa JC, Sánchez de Toledo J,Gallego S. New splicing variants for human Tyrosine Hydroxylase gene with possible implications for the detection of minimal residual disease in patients with neuroblastoma. Neurosci Lett 2003 Jan 9;336(1):29-32

Vázquez E, Castellote A, Piqueras J, Ortuno P, Sánchez-Toledo J, Nogués P, Lucaya J. Second malignancies in pediatric patients: imaging findings and differential. Radiographics. 2003 Sep-Oct;23(5):1155-72.

Sánchez de Toledo J. Red Temática de Grupos : patología molecular de los tumores sólidos pediátricos. Rev Oncol 2004;6(4):189-91

Álvarez Y, Gaitan S, Pérez A, Bastida P, Ortega JJ, Dastugue N, Robert A, Aventin A, Badell I, Guitart M, Melo M, Caballin MR, Coll MD.ETV6/RUNX1 rearrangement in childhood B-precursor acute lymphoblastic leukemia with normal karyotypes or without cytogenetic results. Cancer Genet Cytogenet. 2004 Jul 1;152(1):77-80.

Jacome A, Navarro S, Casado JA, Rio P, Madero L, Estella J, Sevilla J, Badell I, Ortega JJ, Olive T, Hanenberg H, Segovia JC, Bueren JA.    
A simplified approach to improve the efficiency and safety of ex vivo hematopoietic gene therapy in fanconi anemia patients.
Hum Gene Ther. 2006 Feb;17(2):245-50.

Gallego S, Llort A, Parareda A, Sánchez de Toledo J. Expression of multidrug resistance-1 and multidrug resistance associated protein genes in pediatric rabdomyosarcoma. Oncol Rep 2004 Jan; 11(1): 179-83

Ortega JJ, Olive T, de Heredia CD, Llort A.Secondary malignancies and quality of life after stem cell transplantation. Bone Marrow Transplant.2005.Mar;35Suppl1:S83-7.

Badell I, Muñoz A, Ortega JJ, Martínez A, Madero L,Bureo E, Verdeguer A, Fernández-Delgado R, Cubells J, Maldonado S, Olivé T, Sastre A, Baró J, Díaz de Heredia C. Long-term outcome of allogenic or autologous haemopoietic cell transplantation for acute lymphoblastic leukaemia in second remission in children. GETMON experience 1983-1998.Bone Marrow Transplant 2005; 35: 895-901. FI: 3,660

Bastida Vila P, Olivé Oliveras T, Diaz de Heredia Rubio C, Ortega Aramburu JJ.Transient neonatal myeloproliferative disorder in the absence of Down syndrome.An Pediatr (Barc). 2004 Dec;61(6):546-50..

Eapen M, Rubinstein P, Zhang MJ, Camitta BM, Stevens C, Cairo MS, Davies SM, Doyle JJ, Kurtzberg J, Pulsipher MA, Ortega JJ, Scaradavou A, Horowitz MM, Wagner JE.Comparable long-term survival after unrelated and HLA-matched sibling donor hematopoietic stem cell transplantations for acute leukemia in children younger than 18 months.J Clin Oncol. 2006 Jan 1;24 (1) :145-51.
 
Ortega JJ, Madero L, Martín G, Verdeguer A, García P, Parody R, Fuster J, Molines A, Novo A, Deben G, Rodriguez A, Conde E, de la Serna J, Allegue MJ, Capote FJ, González JD, Bolufer P, González M, Sanz MA; PETHEMA Group.Treatment with all-trans retinoic acid and anthracycline monochemotherapy for children with acute promyelocytic leukemia: a multicenter study by the PETHEMA Group. J Clin Oncol 2005 Oct 20; 23 (30) :7632-40.

Ribera JM, Oriol A, Bethencourt C, Parody R, Hernandez-Rivas JM, Moreno MJ, del Potro E, Torm M, Rivas C, Besalduch J, Sanz MA, Ortega JJ; PETHEMA Group, Spain.    
Comparison of intensive chemotherapy, allogeneic or autologous stem cell transplantation as post-remission treatment for adult patients with high-risk acute lymphoblastic leukemia. Results of the PETHEMA ALL-93trial.Haematologica.2005.Oct;90(10):1346-56.

González JR, Fernández E, Sánchez de Toledo J, Galceran J, Peris M, Gispert R, Borras JM Trends in childhood cancer incidence and mortality in Catalonia, Spain  Eur J Cancer Prev 2004 Feb; 13(1) : 47-51

Roca I, Simó M, Sánchez de Toledo J Clinical impact of PET in pediatrics  Rev Esp Med Nucl 2004 Sep-Oct; 23(5) 359-368

Vizmanos D, Gallego S, Gros L, Sábado C, Sánchez de Toledo J. Lactante de 9 meses con augmento unilateral del tamaño testicular
An EspPediatr (Barc). 2005;63:569-70.

Álvarez Y, Coll MD, Ortega JJ, Bastida P, Dastugue N, Robert A, Cervera J, Verdeguer A, Tasso M, Aventin A, Guitart M, Caballin MR.    
Genetic abnormalities associated with the t(12;21) and their impact in the outcome of 56 patients with B-precursor acute lymphoblastic leukemia.Cancer Genet Cytogenet. 2005 Oct 1;162(1):21-9.

Plensa E, Ribera JM, Oriol A, Bethencourt C, Parody R, Hernández Ribas JM, Moreno MJ, del Potro E, Tormo M, Rivas C, Besalduch J, Sanz MA, Arias J, Fernandez Calvo J, Moraleda JM, Bueno J, Feliu E, Ortega JJ; Grupo PETHEMA. Prevalence and prognostic significance of myeloid markers in adults with high-risk acute lymphoblastic leukemiaMed Clin (Barc). 2005 Sep 3;125(7):241-6

Stevens M CG , Rey A, Bouvet N, Ellershaw C, Flamant , Habrand JL,Basil Marsden H, Martelli H, Sánchez de Toledo J, Spicer R, Spooner D, Terrier-Lacombe MJ, A van Unnik, Odile Oberlin. Treatment of nonmetastatic Rhabdomyosarcoma in childhood and adolescence: Third study of the International Society of Paediatric Oncology-SIOP Malignant Mesenchymal Tumor 89. J Clin Oncol 23:2618-2628. 2005-09-29

Orbach D, Rey A, Oberlin O, Sánchez de Toledo J, MJ terrier – Lacombe, A van Unnik, Quintana E  and Stevens MCG. Soft tissue sarcoma or malignant mesenchymal tumors in the first year of life: Experience of the International Society of Pediatric Oncology (SIOP) Malignant Mesenchymal Tumor Committee. J Clin Oncol 23:4363-4371. 2005

Ortega JJ, Olive T, de Heredia CD, Llort A.Secondary malignancies and quality of life after stem cell transplantation.
Bone Marrow Transplant. 2005 Mar;35 Suppl 1:S83-7. FI: 3,660
 
Badell I, Muñoz A, Ortega JJ, Martínez A, Madero L, Bureo E, Verdeguer A, Fernandez-Delgado R, Cubells J, Soledad-Maldonado M, Olive T, Sastre A, Baro J, Díaz MA; Spanish Working Party for BMT in Children (GETMON). Long-term outcome of allogeneic or autologous haemopoietic cell transplantation for acute lymphoblastic leukaemia in second remission in children. GETMON experience 1983-1998.Bone Marrow Transplant. 2005.May;35(9):895-901.

Gallego S, Sánchez de Toledo J. Rhabdomyosarcoma: present and future perspectives in diagnosis and treatment. Clin Transl Oncol. 2005;7:35-41 (A)  

Parareda A, Gallego S, Roma J, Llort A, Sábado C, Gros L, Sánchez de Toledo J. Prognostic impact of the detection of microcirculating tumor cells by a real time RT-PCR assay of Tyrosine Hydroxylase in patients with advanced neuroblastoma. Oncol Reports 2005,14:1021-1027 (A)

Bastida Vila P, Palacio García P, Solsona Riera M, Ortega Aramburu JJ, J Sánchez de Toledo. Leucemia mínima residual. An Pediatr (Barc) 2005;63(5):390-5

Gallego S, Llort A, Roma J, Sabado C, Gros L, de Toledo JS.  Detection of bone marrow micrometastasis and microcirculating disease in rhabdomyosarcoma by a real-time RT-PCR assay. J Cancer Res Clin Oncol. 2006, 132:356-362 [ Epub 2006 Jan 25] (A)

Pastore G, Peris-Bonet R, Carli M, Martínez C, Sánchez de Toledo J, Steliarova-Foucher E. Childhood soft tissue sarcomas incidente and survival in European children (1978-1997).Report from the Automated Childhood Cancer Information System project. Eur J Cancer 42(2006) 2136-2149.

Roma J, Saus E, Cuadros M, Reventós J, Sánchez de Toledo J, Gallego.S. Characterisation of novel splicing variants of the tyrosine hydroxylase <c-terminal domain in human neuroblastic tumours. Biol..Chem, vol 388, 419-426, April 2007 IF 2.84

Roca I, Simó I, Sábado C, Sánchez de Toledo J. PET/CT in paediatrics: it is time to increase its use! Eur J Nucl Med Mol Imaging (2007) 34:628-629 IF 4.101

Sánchez de Toledo J. El càncer en la infància. Omnis cellula 16. 22-26. Març 2008

Muñoz A, Olivé T, Martínez A, Bureo E, Maldonado MS, Diaz de Heredia C, Sastre A, Gonzalez-Vicent M; Spanish Working Party for Blood and Marrow Transplantation in Children (GETMON).Allogeneic hemopoietic stem cell transplantation (HSCT) for Wiskott-Aldrich syndrome: a report of the Spanish Working Party for Blood and Marrow Transplantation in Children (GETMON). Pediatr Hematol Oncol. 2007 Sep;24(6):393-402 FI: 0,790

Díaz de Heredia C, Ortega JJ, Díaz MA, Olivé T, Badell I, González-Vicent M, Sánchez de Toledo J.Unrelated cord blood transplantation for severe combined immunodeficiency and other primary immunodeficiencies. Bone Marrow Transplant. 2008 Apr;41(7):627-33. Epub 2007 Dec 17. IF FI: 3,660

Figueras J, López J, Medrano C, Bermúdez-Cañete R, Fernández L, Bonillo A, Pérez-Yarza EG, Díaz de Heredia C, Sánchez de Toledo J.Consenso multidisciplinar español sobre la profilaxis de la infección respiratoria pediátrica por virus respiratorio sincitial. An Pediatr (Barc). 2008;69(1):63-71. FI: 0,570

Muñoz Villa A, Díaz de Heredia C, Díaz MA, Badell I, Martínez A, González V, Dasí MA, Gómez P, Bureo E, Olivé T, Pérez JM, Maldonado MS.
Aplasia medular grave adquirida: evolución histórica de los resultados obtenidos con trasplante de progenitores hematopoyéticos de donante familiar. Estudio del Grupo Español para el Trasplante de Médula Ósea en Niños (GETMON)  An Pediatr (Barc). 2008;69(1):5-9. FI: 0,570

Muñoz A, Díaz de Heredia C, Díaz MA et al. Allogeneic hemopoietic stem cell transplantation for childhood acute lymphoblastic leukemia in second complete remission-similar outcomes after matched related and unrelated donor transplant: a study of the Spanish Working Party for Blood and Marrow Transplantation in Children (Getmon). Pediatr Hematol Oncol. 2008 Jun;25(4):245-59.. FI: 0,790

Ribera JM, Oriol A, Sanz MA, Tormo M, Fernández-Abellán P, del Potro E, Abella E, Bueno J, Parody R, Bastida P, Grande C, Heras I, Bethencourt C, Feliu E, Ortega JJ. Comparison of the Results of the Treatment of Adolescents and Young Adults With Standard-Risk Acute Lymphoblastic Leukemia With the Programa Español de Tratamiento en Hematología Pediatric-Based Protocol ALL-96. Journal of Clinical Oncology, Vol 26, No 11 (April 10), 2008: pp. 1843-1849

Sánchez de Toledo J. Tumores hepáticos en la infancia. Revista Venezolana de Oncologia V 20 S1 26-27

Retinoblastoma. Can we do more?. Sánchez de Toledo J. Clin Transl Oncol. 2008 Sep;10(9):525-6

Sánchez de Toledo J. Linfomas. Linfoma de Hodgkin y linfoma no hodgkin. Pediatr Integral 2008;XII(6) 563-572

Gallego S, Llort A, Gros L, Sánchez de Toledo Jr J, Bueno J, Moreno A, Nieto J, Sánchez de Toledo J. Post-transplant lymphoproliferative disorders in children: The role of chemotherapy in the era of rituximab.Pediatr Transplant. 2009 Apr 1. FI: 1,573

Madero L, Sánchez de Toledo J, Castel V, Sevilla J, González-Esteban J, Sanz-Rodríguez C.Compassionate use study of caspofungin in children with proven or suspected invasive mycosis or persistent febrile neutropenia.J Chemother. 2009 Apr;21(2):229-31

Sánchez de Toledo J. XXV aniversari del primer trasplantament pediàtric de medul•la òssia a l'Hospital Infantil Vall d'Hebron. Annals de Medicina 2009;92:138-139

Bras Boqueras C, Parada Ricart E, Aguinaco Culebras MR, Batlle Caravaca J, Rives Solà S, Díaz de Heredia C. Giant splenomegaly due to juvenile myelomonocytic leukaemia. An Pediatr (Barc). 2009 Apr;70(4):405-7. FI:0,570

Muñoz A, Díaz de Heredia C, Badell I et al. Allogeneic stem cell transplantation for myelodysplastic syndromes in children: a report from the Spanish Working Party for Blood and Marrow Transplantation in Children (GETMON). Pediatr Hematol Oncol. 2009 Jul-Aug;26(5):345-55. FI: 0,790

Aróstegui JI, de Toledo JS, Pascal M, García C, Yagüe J, Díaz de Heredia C A novel G6PC3 homozygous 1-bp deletion as a cause of severe congenital neutropenia. Blood. 2009 Aug 20;114(8):1718-9. FI: 10,555.

Negre M, SimoPerdigo M, Roca I, Aguade S, Sánchez de Toledo J, Castell J. Carcinoma diferenciado de tiroides en niños: estudio de 80 casos. Med Clin(Barc).2009;133(9):339–343 FI: 1,23

Castellano C, Blanco T, Oller A, Pérez M, Sánchez de Toledo J, Capdevila L. Calidad de vida en adolescentes supervivientes de cáncer infantojuvenil. Med Clin(Barc) 2009. FI: 1,23

Jacome A, Navarro S, Río P, Yáñez RM, González-Murillo A, Lozano ML, Lamana ML, Sevilla J, Olivé T, Díaz de Heredia C, Badell I, Estella J, Madero L, Guenechea G, Casado J, Segovia JC, Bueren JA. Lentiviral-mediated genetic correction of hematopoietic and mesenchymal progenitor cells from Fanconi anemia patients. Mol Ther.2009 Jun;17(6):1083-92. FI: 7,149

Phase II single-arm study of irinotecan in combination with temozolomide in children with recurrent or refractory medulloblastoma. J Grill, D. Pereck, J. Sanchez de Toledo-Codina, L. Madero, E. Estlin, A. Cañete, C. Icher, A. Breazna, B.Geoerger, L. Ciser and D. Hargrave. ASCO 2009.
J Grill, D. Pereck, J. Sanchez de Toledo-Codina, L. Madero, E. Estlin, A. Cañete, C. Icher, A. Breazna, B.Geoerger, L. Ciser and D. Hargrave Phase II single-arm study of irinotecan in combination with temozolomide in children with recurrent or refractory medulloblastoma. Journal of Clinical Oncology, 2009 ASCO Meetings Proceedings Vol 27,nº 15S (May 20 Supplement 2009:10018.

Elorza I, Palacio C, Dapena JL, Gallur L, Sánchez de Toledo JS, Díaz de Heredia C. Relationship between minimal residual disease measured by multiparametric flow cytometry prior to allogeneic hematopoietic stem cell transplantation and outcome in children with acute lymphoblastic leukemia. Haematologica. 2010 Feb 23. [Epub ahead of print] FI, 6,416

Maertens JA, Madero L, Reilly AF, Lehrnbecher T, Groll AH, Jafri HS, Green M, Nania JJ, Bourque MR, Wise BA, Strohmaier KM, Taylor AF, Kartsonis NA, Chow JW, Arndt CA, DePauw BE, Walsh TJ; Caspofungin Pediatric Study Group. Maertens J, Berthold F, Groll A, Lehrnbecher T, Simon A, Castel Sanchez P, Garcia Miguel P, Madero-Lopez L, Sanchez de Toledo J, Flynn P, Green M, Jafri H, Nania J, Pulsipher M, Reilly A, Seibel N, Yogev R, de Pauw BE, Arndt CA, Walsh TJ. A randomized, double-blind, multicenter study of caspofungin versus liposomal amphotericin B for empiric antifungal therapy in pediatric patients with persistent fever and neutropenia. Pediatr Infect Dis J. 2010 May;29(5):415-20.

Bastida P, García-Miñaúr S, Ezquieta B, Dapena JL, Sánchez de Toledo Myeloproliferative Disorder in Noonan Syndrome. J Pediatr Hematol Oncol. 2010 Sep 8. FI:1,022

Peris-Bonet R, Salmerón D, Martínez-Beneito MA, Galcerán J, Marcos-Gragera R, Felipe S, González V, Sánchez de Toledo J; Spanish Childhood Cancer Epidemiology Working Group. Childhood cancer incidence and survival in Spain. Ann Oncol. 2010 May;21 Suppl 3:iii103-110. F.I 5,647

Gallego S, Llort A, Gros L, Sánchez de Toledo Jr J, Bueno J, Moreno A, Nieto J, Sanchez de Toledo J.Post-transplant lymphoproliferative disorders in children: The role of chemotherapy in the era of rituximab.Pediatr Transplant. 2009 Apr 1.

Madero L, Sánchez de Toledo J, Castel V, Sevilla J, González-Esteban J, Sanz-Rodríguez C. Compassionate use study of caspofungin in children with proven or suspected invasive mycosis or persistent febrile neutropenia.J Chemother. 2009 Apr;21(2):229-31

Aróstegui JI, de Toledo JS, Pascal M, García C, Yagüe J, Díaz de Heredia C A novel G6PC3 homozygous 1-bp deletion as a cause of severe congenital neutropenia. Blood. 2009 Aug 20;114(8):1718-9.

Negre M, Simó M, Roca I, Aguade S, Sánchez de Toledo J, Castell J. Carcinoma diferenciado de tiroides en niños: estudio de 80 casos. Med Clin(Barc).2009;133(9):339–343

Castellano C, Blanco T, Oller A, Pérez M, Sánchez de Toledo J, Capdevila L. Calidad de vida en adolescentes supervivientes de cáncer infantojuvenil. Med Clin(Barc) 2009

Dapena JL, Díaz de Heredia C, Bastida P, Llort A, Elorza I, Olivé T, Sánchez de Toledo J. Haemophagocytic syndrome: A common pathogenic mechanism of various aetiologies] An Pediatr (Barc). 2009 Aug;71(2):110-6.

Phase II single-arm study of irinotecan in combination with temozolomide in children with recurrent or refractory medulloblastoma. J Grill, D. Pereck, J. Sanchez de Toledo-Codina, L. Madero, E. Estlin, A. Cañete, C. Icher, A. Breazna, B.Geoerger, L. Ciser and D. Hargrave. ASCO 2009.
J Grill, D. Pereck, J. Sanchez de Toledo-Codina, L. Madero, E. Estlin, A. Cañete, C. Icher, A. Breazna, B.Geoerger, L. Ciser and D. Hargrave Phase II single-arm study of irinotecan in combination with temozolomide in children with recurrent or refractory medulloblastoma. Journal of Clinical Oncology, 2009 ASCO Meetings Proceedings Vol 27,nº 15S (May 20 Supplement 2009:10018.

Peris-Bonet R, Salmerón D, Martínez-Beneito MA, Galceran J, Marcos-Gragera R, Felipe S, González V, Sánchez de Toledo Codina J; Spanish Childhood Cancer Epidemiology Working Group. Childhood cancer incidence and survival in Spain. Ann Oncol. 2010 May;21 Suppl 3:iii103-110. F.I 5,647

Armengol G, Canellas A, Álvarez Y, Bastida P, Toledo JS, Pérez-Iribarne Mdel M, Camós M, Tuset E, Estella J, Coll MD, Caballín MR, Knuutila S.Genetic changes including gene copy number alterations and their relation to prognosis in childhood acute myeloid leukemia. Leuk Lymphoma. 2010 Jan;51(1):114-24. IF: 2,397

Elorza I, Palacio C, Dapena JL, Gallur L, Sánchez de Toledo J, Díaz de Heredia C.Relationship between minimal residual disease measured by multiparametric flow cytometry prior to allogeneic hematopoietic stem cell transplantation and outcome in children with acute lymphoblastic leukemia. Haematologica. 2010 Jun;95(6):936-41. Epub 2010 Feb 23

Oriol A, Vives S, Hernández-Rivas JM, Tormo M, Heras I, Rivas C, Bethencourt C, Moscardó F, Bueno J, Grande C, del Potro E, Guardia R, Brunet S, Bergua J, Bernal T, Moreno MJ, Calvo C, Bastida P, Feliu E, Ribera JM; Programa Español de Tratamiento en Hematologia Group. Outcome after relapse of acute lymphoblastic leukemia in adult patients included in four  consecutive risk-adapted trials by the PETHEMA Study Group.. Haematologica. 2010 Apr;95(4):589-96. Epub 2010 Feb 9.PMID: 20145276 [PubMed - indexed for MEDLINE]

Roma J, Masia A, Reventos J, Sánchez de Toledo J, Gallego S. Notch pathway inhibition significantly reduces rhabdomyosarcoma invasiveness and mobility in vitro. Clin Cancer Res. 2010 Dec 21. [IF: 6,747

Castellano C, Sánchez de Toledo J, Blasco T, Gros L, Capdevila L, Pérez-Campdepadrós M. Afrontamiento y malestar emocional parental en relación a la calidad de vida del adolescente oncológico en remisión www.infocoponline.es)

Milá M, Rufach A, Dapena JL, Arostegui JI, Elorza I, Llort A, Sánchez de Toledo J, Díaz de Heredia C. Severe congenital neutropenia: analysis of clinical features, diagnostic methods, treatment and long-term outcome. An Pediatr (Barc). 2011 Jul 12

Kamani NR, Kumar S, Hassebroek A, Eapen M, Lerademacher J, Casper J, Cowan M, Sánchez de Toledo J, Ferster A, Szabolcs P, Wingard JR, Horwitz E, Filipovich AH.Malignancies after Hematopoietic Cell Transplantation for Primary Immune Deficiencies: A Report from the Center for International Blood and Marrow Transplant Research. Biol Blood Marrow Transplant. 2011 May 20

Bastida P, García-Miñaúr S, Ezquieta B, Dapena JL, Sánchez de Toledo J.Myeloproliferative disorder in Noonan syndrome. J Pediatr Hematol Oncol. 2011 Jan;33(1):e43-5.

Gallego S. Prognostic factors in desmoid tumours: an example of translational oncology. Clin Transl Oncol. 2011 Mar;13(3):139-40.

Strahm B, Nöllke P, Zecca M, Korthof ET, Bierings M, Furlan I, Sedlacek P, Chybicka A, Schmugge M, Bordon V, Peters C, O'Marcaigh A, Díaz de Heredia C, Bergstraesser E, Moerloose BD, van den Heuvel-Eibrink MM, Starý J, Trebo M, Wojcik D, Niemeyer CM, Locatelli F. Hematopoietic stem cell transplantation for advanced myelodysplastic syndrome in children: results of the EWOG-MDS 98 study.Leukemia. 2011 ; 25 : 455-462. FI:8,966

Verdeguer A, Díaz de Heredia C, González M et al. Observational prospective study of viral infections in children undergoing allogeneic hematopoietic cell transplantation: a 3-year GETMON experience. Bone Marrow Transplant 2011; 46; 119-124. FI: 3,660

Martín-Nalda A, Soler-Palacín P, Español Borén T, Caragol Urgelles I, Díaz de Heredia Rubio C, Figueras Nadal C. Spectrum of primary immunodeficiencies in a tertuiary hospital over a period of 10 years.. An Pediatr (Barc). 2011  Feb;74(2):74-83. FI: 0,570

Figueras C, Diaz de Heredia C, García JJ, Navarro M, Ruiz-Contreras J, Rossich R, Rumbao J, Frick MA, Roselló EM; en representación del grupo de estudio de la Infección Fúngica Invasiva de la Sociedad Española de Infectología Pediátrica (SEIP). The Spanish Society of Paediatric Infectious Diseases (SEIP) recommendations on the diagnosis and management of invasive candidiasis. An Pediatr (Barc). 2011 Mar 9. [Epub ahead of print].
FI: 0,570

Herr AL, Kabbara N, Bonfim CM, Teira P, Locatelli F, Tiedemann K, Lankester A, Jouet JP, Messina C, Bertrand Y, Díaz de Heredia C, Peters C, Chaves W, Nabhan SK, Ionescu I, Gluckman E, Rocha V. Long-term follow-up and factors influencing outcomes after related HLA-identical cord blood transplantation for patients of malignancies: an analysis on behalf of Eurocord-EBMT. Blood 2010; 116: 1849-1856. FI: 10,558

Muñoz A, González-Vicent M, Badell I, Díaz de Heredia C, Martínez A, Maldonado MS. Mycobacterial diseases in pediatric hematopoietic SCT recipients. Bone Marrow Transplant 2011; 46; 766-768. FI: 3,660

Llibres

Manual Práctico de Hematología y Oncología Pediátricas. Ed. J. Sánchez de Toledo y JJ. Ortega Aramburu. 2010 ERGON. ISBN978-84-8473-845-9

OncoPaidoMecum 2007. Ed. J. Sánchez de Toledo. Permanyer 2007. ISBN 978-84-96762-21-3

Oncopaidomecum 2010. Ed.J. Sánchez de Toledo. Permanyer 2010. ISBN 978-84-9926-114-0

Manual formativo en Hematología pediátrica. J. Sánchez de Toledo Codina y C. Diaz de Heredia. Permanyer 2011. ISBN 978-84-9926-287-1