Otorinolaringologia

  • Servei
  • Equip
  • Cartera
  • Pacients
  • Docència
  • Professionals
  • Recerca
  • Publicacions

 

La nostra tasca es desenvolupa dintre del marc de l'Hospital Universitari Vall d'Hebron i l'àrea d'influència que li pertany.

La competència assistencial, docent i de recerca és la pròpia de la nostra especialitat, que inclou la prevenció, diagnòstic, tractament i rehabilitació de les malalties de l'orella i de les vies aerodigestives superiors (boca, nas, faringe i laringe), i de les funcions que es deriven d'aquestes estructures (audició, respiració, deglució, fonació i parla), així com de la patologia de la cara i del coll i dels òrgans que contenen.

Som pioners en el tractament quirúrgic de la síndrome d'apnees del son, i del tractament endoscòpic amb neuronavegador de tumors de nas i de la base del crani.

El vessant assistencial mèdic i quirúrgic efectiu, eficient i de qualitat, pel compromís i l'expertesa professional, es realitza a totes les edats, essent un dels Hospitals de referència reconeguts per la patologia pediàtrica d'ORL, així com en el tractament oncològic de cap i coll, de la síndrome d'apnees del son i de la patologia vertiginosa, entre d'altres.

El vessant docent s'evidencia, no només en la presència de professionals del Servei a la Facultat de Medicina i de Psicologia en els cursos anuals realitzats, sinó també en la presència de metges i metgesses en formació d'altres centres que realitzen rotacions en el nostre Servei.

El vessant de recerca es demostra, entre d'altres, en les tesis doctorals que es presenten, dues en els darrers dos anys, en els treballs de suficiència de recerca dels i de les residents, i en les publicacions.
 

Contacteu amb nosaltres:

Telèfon: 93 274 61 00. Extensió: 6380 - 6415
Correu: 8929eps@comb.es magarcia@vhebron.net
Ubicació: Planta 1. Àrea General

 

Cap de Servei

J. Lorente Guerrero

 

Cap de Secció

A. García-Arumí

 

Facultatius i facultatives adjunts

C. Companyó

M. Darwish

P. Fortuny

C. García-Vaquero

E. Genestar

J. Lorente

J. Monzón

F. Mateu

S. Naches

M. L. Navarrete

M. Pellicer

J. Piñas

F. Pumarola

J.L. Quesada

P. Rojas

J. Vila

 

Facultatius i facultatives residents

D. Bonilla

J. F. Fuentes

M. González

A. Mateo

N. Ortiz 

A. Puiggros

J. R. Moya

B. Salazar

 

 Supervisora d'Infermeria de la Planta d'Otorinolaringologia

Maribel Borja

 

 

Diagnòstic i tractament del vertigen

Diagnòstic i tractament dels acúfens

Diagnòstic de la pèrdua auditiva

Cirurgia otològica

Diagnòstic i tractament de la patologia nasal

Tractament endoscòpic de la base del crani. Cirurgia amb neuronavegador

Tractament quirúrgic i/o amb làser dels tumors de cap i coll

Oncologia otorinolaringològica

Tractament quirúrgic de les disfonies

Tractament de la disfàgia i la dispnea

Diagnòstic i tractament de glàndules salivals

Diagnòstic i tractament de la patologia tiroïdal

Tractament quirúrgic del ronc crònic i la síndrome d'apnees obstructives del son
 

 

El Servei d'ORL de l'Hospital Universitari Vall d'Hebron està acreditat per a la formació de 3 residents per any en l'especialitat d'Otorinolaringologia. Tutoria: Dr. M. García López i Dra. AM García Arumí

També imparteix docència a metges i metgesses residents de medicina de família i medicina del treball

Participa en la formació de pregrau de la Facultat de Medicina de la Universitat Autònoma de Barcelona

Participa en la formació de pregrau de la Facultat de Psicologia de la Universitat Autònoma de Barcelona en el grau de logopèdia.

Ha participat durant molt anys en la formació de postgrau de la Facultat de Medicina amb nombrosos cursos de doctorat
 


Anuals

Curs de cirurgia i dissecció de coll i glàndules salivals. Dir. Dr. M García López.

Curs d'otocirurgia i dissecció de l'os temporal. Dir. Dra. AM García Arumí.

Curs pràctic de proves funcionals otoneurològiques. Dir. Dra. AM García Arumí.
 
Curs de cirurgia i dissecció de fosses nasals i sins paranasals. Dr. J Piñas i Dr. J Quesada

 

Sessions setmanals

Dimarts: Comitè de Tumors d'ORL.

Dimecres: sessions clíniques i bibliogràfiques

Divendres: sessió de docència de residents
 

 

Tècnica del gangli sentinella en tumor no radiològic

Fèrula d'avançament mandibular en apnees obstructives del son

Factors genètics i ambientals de la pèrdua auditiva

Tractament en fils tensors per a les seqüeles de la paràlisi facial perifèrica

Tancament de les perforacions timpàniques en factors de creixement i àcid hialurònic

Potencials evocats miogènics vestibulars i sordesa brusca

Tesis doctoral: Dr. R. Boemo

Tesi doctoral:  Dra. E. Genestar
 

Publicacions més recents

201Thalium SPECT in the detection of recurrent laryngeal carcinoma].
Negre Busó M, Lorente Guerrero J, Rubió Rodríguez A, García López M, González Doñate M, Boronat de Ferrater M, Castell Conesa J.
Rev Esp Med Nucl. 2011 Jul-Aug;30(4):236-40. Epub 2011 May 4. Spanish.

Dehiscence of the third portion of the facial nerve.
Navarrete ML, Moya JR, Cavalletto S.Acta Otorrinolaringol Esp. 2011 Sep 29. [Epub ahead of print] English, Spanish.

Interarytenoid osseous bridge after prolonged endotracheal intubation.
Boemo RL, Navarrete ML, Genestar EI, González M, Fuentes JF, Fortuny P.Acta Otorrinolaringol Esp. 2011 Jun 14. [Epub ahead of print] English, Spanish.

[Ramsay Hunt syndrome: our experience].
Boemo RL, Navarrete ML, García-Arumí AM, Copa SL, Graterol D, Scherdel EP.Acta Otorrinolaringol Esp. 2010 Nov-Dec;61(6):418-21. Spanish.

[Pilot study on the diode laser in stapes surgery].
Navarrete ML, Boemo R, Darwish M, Monzón J, Rojas P.Acta Otorrinolaringol Esp. 2010 Nov-Dec;61(6):434-6. Epub 2010 Apr 20. Spanish.

[Endolymphatic sac tumour as an infrequent cause of Ménière's syndrome].
Boemo RL, García Arumi AM, Navarrete ML, Knäpper JM, Huguet P, Perelló E.Acta Otorrinolaringol Esp. 2010 May-Jun;61(3):236-7. Epub 2010 Apr 8. Spanish.
Perello, Enrique; Salesa, Enrique:Tratado de Audiologia. Barcelona: Elsevier-Masson 2005. 416p. ISBN 978-8445815540