Principis

 

 Orientació al pacient

Centrem els nostres esforços en donar una resposta integral a les necessitats i expectatives del pacient, tant des del punt de vista tècnic, com d'informació i tracte personalitzat, garantint la continuïtat assistencial de l'atenció. Respectem la dignitat, l'autonomia i la capacitat de decisió dels pacients i les seves famílies. 

 

 Compromís amb la societat i el sistema sanitari

Ens comprometem amb la societat i el sistema perquè som conscients que l'Hospital, per les seves activitats i progressos en el coneixement, incideix com a agent que pot i ha d'afegir valor en el desenvolupament de la seva activitat. Tenim visió de sistema, treballem en xarxa i impulsem aliances estratègiques amb els principals agents i institucions de l'entorn

 

 Captació i desenvolupament professional basat en el mèrit

Impulsem activament el creixement professional i personal de les persones que treballen al nostre hospital. Afavorim l'adquisició de coneixements i habilitats que aporten valor als pacients, a l'Hospital i la societat. Fomentem  el treball en equip, la participació i el sentiment de pertinença.

 

 Coneixement i innovació al servei de les persones

Apliquem el coneixement més actual, la tecnologia i les practiques cientificotècniques basades en la millor evidència disponible. Tenim una actitud proactiva davant la innovació en ciències de la salut i els canvis organitzatius, capacitat per generar i incorporar noves idees i flexibilitat per adaptar-nos a les noves circumstàncies

 

 Qualitat i millora contínua com a fonament de totes les nostres actuacions

Busquem l'excel·lència i la millora contínua dels processos i resultats a totes i cadascuna de les nostres línies d'actuació

 

 Responsabilitat, transparència i ètica en la presa de decisions

Tractem d'alinear, de manera responsable i transparent, la sostenibilitat i utilització efectiva i eficient dels recursos que tenim assignats en tot moment, amb l'equitat i els criteris ètics i deontològics en cadascuna de les nostres actuacions.