Transport sanitari

El transport sanitari només el pot prescriure un metge o metgessa en funció de les necessitats assistencials dels i les pacients. Per aquest motiu, el personal mèdic que us assisteix, tant si esteu ingressats com si heu de venir a consultes externes, decidirà si us cal transport sanitari i farà els tràmits oportuns.