Veniu a Urgències

El Servei d''Urgències està a disposició de totes les persones que necessiten atenció urgent. Eviteu les consultes innecessàries o no justificades. Adreceu-vos, sempre que sigui possible, al metge o metgessa de família o al centre d'atenció continuada del vostre barri.

Els i les pacients seran atesos segons la gravetat que determinin els metges o metgesses del Servei, independentment de l'hora d'arribada.

Si el personal mèdic us indica que se us ha de visitar a les Consultes Externes d'aquest Hospital, no cal que sol·liciteu dia de visita, ja rebreu la citació mitjançant una carta o bé telefònicament, segons la prioritat.

Per tal d'evitar interferències al Servei d'Urgències, mantingueu els telèfons mòbils apagats.