Voluntats anticipades

La Llei 21/2000, de 29 de desembre, sobre els drets d'informació concernent la salut i l'autonomia del pacient i la documentació clínica, regulen l'aplicació del document de voluntats anticipades (DVA).

Aquest és el document que va adreçat al metge responsable en què una persona pot expressar les instruccions relacionades amb la seva salut que vol que es tinguin en compte si, quan arriba el moment, es troba en una situació en què no pot fer-ho personalment.

A més, inclou la possibilitat que la persona nomeni un representant que podrà actuar com a interlocutor amb l'equip sanitari, si no està en condicions d'expressar la seva voluntat.

Si necessiteu més informació sobre el DVA podeu consultar el vostre metge responsable, o bé qualsevol de les unitats d'Atenció al Ciutadà que hi ha a l'Hospital.

 

Impresos

Document de voluntats anticipades (DVA)

Inscripció al registre DVA

 

Enllaços d'interès

Informació del Departament de Salut sobre el Document de voluntats anticipades