Assistència

L'Hospital Universitari Vall d'Hebron engloba pràcticament totes les especialitats mèdiques i quirúrgiques i compta amb les modalitats assistencials que necessita per a la seva cobertura, així com serveis clínics i unitats clíniques de suport, centres docents universitaris, empreses públiques de serveis sanitaris, centres de recerca, laboratoris i altres instal·lacions que completen l'activitat assistencial de l'Hospital.

El nostre model organitzatiu i de gestió situa el pacient com a centre de les nostres actuacions, inclosa la docència i la recerca, participant en projectes catalans i estatals d'investigació. La qualitat és, doncs, un referent per als professionals de l'Hospital, adquirint, així, un reconegut prestigi nacional i internacional i participant en les iniciatives del Departament de Salut i l'empresa pública Institut Català de la Salut, al qual pertany.

Avancem cap a un model basat en el coneixement i centrat en els i les pacients, que aposta per unitats multidisciplinàries/funcionals en què professionals de diferents disciplines puguin aportar el seu coneixement i expertesa, per donar una atenció més dirigida a les persones i de qualitat. Per aquest motiu, els i les professionals de l'Hospital són l'eix central d'aquest model i el seu lideratge i compromís són elements clau per aconseguir el posicionament de l'Hospital Universitari Vall d'Hebron en el seu entorn.